Protest foran Alltinget mot IMF
Det var massive protester på Island etter finanskrisa.

I perioden 10.-16. januar vil det være en internasjonal aksjonsuke til støtte for The Reykjavik Nine, 9 aktivister som er tiltalt for å protestert mot det islandske parlamentet i forbindelse med kollapsen. Sólveig Jónsdóttir, leder av Attac Island, er blant de tiltalte.

Vinteren 2008/09 demonstrerte tusenvis utenfor Alltinget i Reykjavik under det som har blitt kalt kasserollerevolusjonen. De protesterte mot nepotismen og korrupsjonen som førte til de alvorlige økonomiske konsekvensene for Islands befolkning. Den 8. desember 2008 ønsket et trettitalls av disse demonstrantene å komme inn til galleriet på Alltinget. Demonstrantene ville være tilstede i Alltinget for å observere og markere tilstedeværelse, og var selvfølgelig ubevæpnet.

Av de tusentalls som demonstrerte, og de trettitalls som ønsket å komme inn på Alltinget ble ni personer plukket ut av politiet. Disse ni tilsynelatende tilfeldig utvalgte har blitt tiltalt etter en artikkel i straffeloven som sier at “den som fornærmer Alltinget på en slik måte at det truer Alltingets uavhengighet risikerer å bli straffet med fengsel i minimum ett år.”

“Vi hadde heller ikke håndplakater, eller annet som kunne provosere eller bli brukt som våpen, vi hadde ikke nevene hevet og vi tok ikke i bruk truende ordbruk”, sier Sólveig Jónsdóttir, leder av Attac Island, og en av de tiltalte. “Det må ha vært antallet som skremte de ansatte på Alltinget. Når de så hvor mange vi var, gjorde de alt de kunne for å stoppe oss, og dermed nekte oss vår konstitusjonelle rett”, fortsetter hun.

De ni tiltalte, også kalt “The Reykjavik Nine”, skjønner ikke selv hvorfor akkurat de har blitt plukket ut. Sólveig forteller hvordan rettdokumentene avslører det tynne grunnlaget de er blitt tiltalt på.

En internasjonal aksjonsuke vil nå, i perioden 10-16 januar 2011, bli avholdt til støtte for The Reykjavik Nine, som står overfor straffer på opp til 16 år i fengsel for å ha vist sin protest mot det islandske parlament.

Tidligere artikkel om The Reykjavik Nine

Støtteside for The Reykjavik Nine