Attacs landsmøte nærmer seg og valgkomiteen har nå kommet med sin innstilling til nytt styre. Innstillingene for ledelsen i Attac Norge for 2011 er:

Leder

Attac-leder Benedikte Pryneid HansenBenedikte Pryneid Hansen

(f. 1982)

Benedikte stiller til gjenvalg som leder for Attac.
Hun kommer opprinnelig fra Alta, men bor nå i Oslo, og holder på med en bachelorgrad i afrikanske studier ved Universitetet i Oslo. Benedikte har det meste av sin organisasjonserfaring fra Ungdom mot EU og Senterungdommen/Senterpartiet. Hun var organisasjonssekretær og
sentralstyremedlem i UmEU fra 2003-2005, og internasjonal leder og sentralstyremedlem i Senterungdommen fra 2004-2006. Etter det har hun hatt ulike verv og mindre stillinger i Senterpartiet og Nei til EU/Studenter mot EU.
Benedikte har gjennom sine studier på Blindern har vært på utveksling i Mapoto, Mosambik i 2008, og hun var solidaritetsbrigadist hos MST i Brasil med Latin-Amerikagruppene i 2007. Gjennom sitt engasjement i UmEU og Senterungdommen har Benedikte opparbeidet seg mye kunnskap om det å drive en politisk medlemsorganisasjon, og hun håper å kunne bidra til å bygge Attac som organisasjon til å bli enda mer aktiv og slagkraftig.
Benediktes visjon for Attac: «Vi skal være med å vinne tankekrigen ved å vise fram de egentlige interessene til de som har bestemt seg for å si at velferdsordningene våre ikke er bærekraftige. Vi skal vise at det ikke er greit at vanlige folk skal betale regninga etter at de som har lekt seg på finansmarkedene bommer stygt. Vi skal stille krav til selskaper som bruker skatteparadis for å slippe å bidra til felleskapet. Og vi skal gjøre dette gjennom å bli en større, sterkere og mer synlig organisasjon.»

1. nestleder

Ingerid Straume

(f. 1963)
Ingerid bor på Nesodden, og er ansatt som fagreferent ved universitetsbiblioteket i Oslo. Hun har doktorgraden i pedagogisk filosofi, og har publisert artikler og bøker om miljøpolitikk, politisk filosofi og økonomi. Ingerid har sittet tre år i styret for Nordisk Sommeruniversitet, som er Nordens eldste akademiske nettverk, og hun er tilknyttet tenketanken Res Publica.
Ingerids visjon for Attac: «Attac kan bidra til å vise at det som framstilles som økonomiske ‘lover’, egentlig er politiske institusjoner, som kan forandres. Dette kan inspirere mennesker til handling og politisk skaperkraft.»

2. nestleder

Magnus Eriksson

(f. 1979)
Magnus kommer egentlig fra Sverige, men har bodd i Norge i mange år. Han har blant annet studert filosofi og kulturhistorie, og holder nå på med en master i idéhistorie ved Universitet i Oslo. Tidligere har han også vært selvstendig næringsdrivende innen varehandel, og han har vært guide og foreleser på et vitenskapssenter for barn og ungdom.
Magnus har vært aktiv i Amnestys anti-dødstraff-gruppe, og i 2007 var han blant initiativtakerne til en «utenomuniversitetlig» studiesirkel i filosofi. I 2008 startet Magnus en kampanje for å redde «småfagene» ved NTNU, mot markedstenkningen av universitetets fremtid. Kampanjen må anses som vellykket – siden man fortsatt kan studere blant annet gresk ved NTNU.
Magnus har også vært aktiv i studentforeninger i Trondheim, hvor han jobbet både med å skaffe gjesteforelesere og arrangere seminarer.
Magnus sin visjon for Attac: «Å kjempe for politisk gode saker, på tvers av partipolitikk, er en visjon jeg deler med Attac. Når en organisasjon arbeider på tvers av partipolitisk agenda sikrer man viktige målsettinger som en bestrebelse etter det som er rettferdig i seg selv. Det er viktig å bidra til å øke befolkningens bevissthet om det frie markedets begrensninger, og fokusere på det vi faktisk taper når vi lar markedet styre fritt.»