En farse av en rettssak har endt foreløpig med en domfellelse av fire av ni aktivister. Opprinnelig var ni aktivister tiltalt for å ha truet Alltinget på Island i forbindelse med en demonstrasjon i desember 2008.

Tusenvis deltok i «kasserolledemonstrasjonene» mot den omfattende nepotismen og korrupsjonen som ble avslørt når det islandske banksystemet brøyt sammen. Det da nystartede Attac Island var aktive i demonstrasjonene, og lederen Sólveig Jónsdóttir er nå blant de dømte.

Protest foran Alltinget mot IMF
Det var massive protester på Island etter finanskrisa.

Den 8. desember 2008 gikk et trettitalls av demonstrantene inn på galleriet til Alltinget. Ni ble tiltalt for brudd på en ullen lovparagraf om «trusler mot Alltingets uavhengighet». Ingen av de fire som nå er dømt ble dømt for dette. En ble dømt til 4 måneders betinget fengsel for å ha motsatt seg arrest og ha dyttet en vakt og en ble dømt til 60 dagesr betinget fengsel for å ha holdt døren åpen så andre kunne komme seg inn, noe som retten bedømmer som en voldelig handling (!). Attac-leder Sólveig Jónsdóttir og en annen aktivist fikk bøter på 100 000 islandske kroner for ha hindret politiet og Alltingets vakter i sitt arbeid.

Det er altså langt fra tiltalen som hadde en strafferamme på åtte år, og de faktiske dommene som stort sett handler om ganske små ting som å holde åpen en dør. Absurd nok er dette den eneste dommen som har kommet på Island etter finanskrisen så langt. Ragnar Aðalsteinsson, advokaten til de ni tiltalte, omtaler hele saken som tragisk og mener at det er trist for Island at dette er den første dommen som kom som et resultat av landets økonomiske kollaps.

De ni tiltale fordømmer i en felles uttalelse Alltinget og oppførselen til flere av parlamentsmedlemmer i denne saken som en skam for det islandske samfunnet. De mener at de fire i det hele tatt ble dømt kun er for syns skyld. De mener de lette dommene vil føre til mindre oppmerksomhet, samtidig som at de ble dømt gjør at ikke hele saken blir mislykket for påtalemakten.

Attac Norge er sterkt kritisk til dommen mot de fire. Fredelige protester blir kriminalisert, og selv de fem som ble frikjent måtte gjennom en to år lang rettssak som de må betale saksomkostninger for. De virkelig kriminelle er den islandske finanseliten og politikerne som stilltiende godtok eller aktivt var med på å hasardspillet med hele den islandske økonomien.