New Public Management (NPM) er et vidt begrep som er brukt om  “reformer” innenfor offentlig sektor siden 1980-tallet. Sentralt innenfor NPM-ideologien er at mer markedsorientering innenfor offentlig sektor vil lede til et mer kostnadseffektivt tilbud av offentlige goder uten at dette vil ha negative bieffekter i forhold til andre mål og vurderinger. En av virkemidlene denne ideologien anbefaler er konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Konkurransutsetting gir besparelser på offentlige budsjetter blir det hevdet.

Men, noen betaler en høy pris for små besparelser på offentlige budsjetter. Samtlige arbeidstakere i offentlig sektor er omfattet av tariffavtaler, mens dette på langt nær er tilfelle i de private selskapene som overtar oppgavene. Dårligere lønns- og a rbeidsvilkår ofte en konsekvens av konkurranseutsettinga. Når offentlig sektor konkurranseutsettes, er ofte de ansatte taperne.

I den siste uka har det kommet fram hvordan Adecco kynisk utnytter arbeidskraft ved drift av sykehjem på oppdrag for Oslo kommune.  På den måten tjener det offentlige på sosial dumping.  Avsløringene knyttet til Adecco viser sosial dumping på sitt groveste og anbudskapitalismen på sitt verste.

Attac Norge krever at konkurranseutsettinga i offentlig sektor opphører og at man i stedet tilbakefører de konkurranseutsatte virksomhetene. I år er det kommunevalg. Attac Norge vil utfordre de politiske partiene til å stille til valg mot konkurranseutsetting i år. Tar partiene utfordringen?

Vedtatt på Attacs landsmøte 27. februar 2011