Attac ser med glede på konklusjonene det regjeringsoppnevnte Finanskriseutvalget framla 25.januar om at finansnæringen bør betale mer skatt. Vanlige folk i hele verden lider på grunn av offentlige nedskjæringer og gjeld stater har pådratt seg etter gigantutbetalinger til pengeeliten.  Utvalget mener finanssektoren betaler for lite skatt og dermed står i fare for å vokse seg for stor. Derfor ønsker utvalget en aktivitetsskatt, eller moms på finansielle tjenester. Dette vil kunne hente inn opptil 13 milliarder til staten. I tillegg foreslår utvalget en stabiliseringsavgift, som skal garantere for midler staten bruker for å redde bankene ved kriser. Dessuten vil utvalget styrke forbrukernes rettigheter overfor finansselskapene, styrke Finanstilsynets kontroll ved å innføre såkalte makrotilsyn av hele næringen og kreve at bankene har større egenkapital enn i dag. Ikke overraskende er høyresiden negativ og frykter «særnorske» skatter. Det de ikke sier at slike reguleringstiltak diskuteres og vedtas verden over. Både EU, IMF og USA vil nå stramme inn overfor bankene. Attac har lenge argumentert for liknende tiltak gjennom skatt på børstransaksjoner.

Attac håper utvalgets konklusjoner vil representere et skifte vekk fra en ensrettet tro på markedsløsninger. Derfor vil vi jobbe for at Stortinget vedtar forslagene før valget i 2013, slik Arbeiderpartiet har lovet (Klassekampen 26. januar). Attac vil også at Stortinget vedtar transaksjonsskatt, da dette vil ramme ødeleggende spekulasjoner. Bankene må betale for sine egne problemer; ikke send regningen til vanlige folk! Attac Norge er 10 år i år og har fått en fin bursdagsgave fra Finanskriseutvalget!

Vedtatt på Attacs landsmøte 27. februar 2011