Vedtatt på Attacs landsmøte 27. februar 2011

Attac ser med glede på folkeopprørene mot diktaturene i Nord-Afrika og Midt-Østen. Det som startet med at presidenten i Tunisia ble jaget på flukt fra landet etter en massiv sosial bevegelse, har inspirert millioner at mennesker som tørster etter demokrati og bedre levekår. Attac Norge uttrykker sterk støtte til den aktive rollen Attac Tunisia har spilt i denne bevegelsen.
Vesten har et særlig ansvar for regimene, siden USA og Europa har støttet lederskapet i land som Bahrain, Egypt, Jemen, Tunisia og de siste årene også i Libya. Årsakene har vært et ønske om stabilitet og markedsadgang for multinasjonale selskaper. Dessuten har tilgang til olje, ønske om å stoppe sanksjoner mot Israel, ofte ubegrunnet frykt for islamister og avtaler for å hindre flyktninger til Europa vært drivkrefter for denne støtten. Denne politikken har ført til mye lidelse og undertrykking.

Egypt og flere av de andre landene i regionen mottar enorme mengder våpenmateriell fra USA. Attac vil advare mot vestlig militær innblanding mot de pågående revolusjonene, enten det er direkte innblanding med egne militære styrker, eller indirekte innblanding gjennom strategiske allianser med de lokale militære.

På Verdens Sosiale Forum i Senegal tidligere i år uttrykte man begeistring for folkeopprørene. Folkemakt og frihet har for alvor kommet på dagsorden i arabiske land.

Vi mener den arabiske befolkningen selv må få bestemme over sine ressurser og framtid. Derfor er det inspirerende at folk klarer å bekjempe selv de mest hensynsløse styresettene. Attac ønsker lykke til videre i demokratibyggingen.