Denne helgen var det 10. landsmøtet til Attac Norge. Når organisasjonen ble stiftet 31. mai 2001 var Tobin-skatt, en skatt på valutatransaksjoner, den viktigste kampsaken. Finanskrisen har vist at bekymringene til Attac har vært høyst reelle.

– Attacs krav om en regulert finansnæring, med finansskatt og uten skatteparadis er i dag praktisk politikk som blir diskutert av verdens toppledere, sier leder Benedikte Pryneid Hansen, som fortsetter som leder i 2011. – Påstanden om at vi bare var en døgnflue er gjort til skamme.

Ledelsen i Attac: Ingerid Straume, Benedikte Pryneid Hansen og Magnus Eriksson
Attacs nyvalgte ledelse for 2011 (fra venstre): Ingerid Straume (1. nestleder), Benedikte Pryneid Hansen (leder) og Magnus Eriksson (2. nestleder)

Attac Norge startet for 10 år siden med mye entusiasme, men også mange kritikere. Rundt 700 var tilstede på oppstartsmøtet for Attac Norge 31.mai 2001, og organisasjonen ble en medieyndling i kjølvannet av toppmøteprotestene og den framvoksende globaliseringsbevegelsen. Medias fokus roet seg ned etter en stund, men Attac er fortsatt en stor og livskraftig organisasjon etter 10 år. Kritikerne har måttet bite i seg mange ord etterhvert som finanskrisen viste at Attacs kritikk av en uregulert finansnæring var svært så berettiget.

Attacs hovedkrav, om en regulert finansnæring og en skatt på finanstransaksjoner, er på frammarsj. Den rødgrønne regjeringen fronter en slik skatt internasjonalt sammen med konservative politikere som Angela Merkel og Nicholas Sarkozy. På nordisk plan har Nordisk Råd, med tung støtte fra islandske parlamentarikere, gått inn for en finansskatt, og Finanskriseutvalget tar til orde for en lignende skatt i Norge. 26 organisasjoner samarbeider om å fremme finansskatt i Norge gjennom Robin Hood-skatt-kampanjen som Attac var med å starte i fjor.

– Vi er altså godt på vei, men det er fortsatt en del igjen, erklærer Hansen.

Skatteparadis

Kampen mot skatteparadis som Attac var blandt de første til å sette fokus på i Norge er også kommet mange steg videre. Skattemyndighetene har begynt å ta problemet seriøst, og har fått inn flere hundre millioner etter at de begynte å gå etter skjulte formuer i skatteparadis i fjor. I dag er det mange som jobber med skatteparadis i Norge gjennom Tax Justice-nettverket. Attac tok initativet til å starte den norske avleggeren av dette globale nettverket, og mye av arbeidet mot skatteparadis blir koordinert der.

Økonomi og idelogi

– Å gjøre økonomi til noe alle kan forstå og ta stilling til er hovedoppdraget for Attac, sier Hansen.

– Økonomifaget har altfor ofte blitt brukt som rein ideologi pakket inn i nytale og fagspråk. Finanskrisa har vist at økonomien ikke fungerer uten demokratisk regulering, og frimarkedsteologene, som Alan Greenspan, har måttet innrømme at de tok feil. Attac har vært en motvekt hele veien og arbeidet for at demokrati går foran esoteriske økonomiske teorier.