EU-parlamentssesjon © European Parliament - Audiovisual Unit
EU-parlamentet stemte i dag for finansskatt i EU

Et flertall i EU-parlamentet har i dag bedt EU om å fremme finanstransaksjonsskatt på globalt nivå, og å implementere en slik skatt i EU som et første skritt. Vi i Attac Norge jubler over avstemmingsresultatet sammen med våre partnere i organisasjoner over hele Europa.

Forslaget, som kom som et av flere forslag for innovativ finansiering i en resolusjon utarbeidet av den greske sosialisten Anni Podimata, ble i Strasbourg støttet av et tverrpolitisk flertall av 360 stemmer mot 299 mot og 12 avholdne. Da avstemningen var over uttalte Podimata: ”Dette er andre gangen at parlamentet har bedt om en finanstransaksjonsskatt. Det er nå på tide at EU-kommisjonen handler. Befolkningen har blitt hardt rammet av finanskrisen og møter nå økende arbeidsledighet. På samme tid har finanssektoren stort sett forblitt underbeskattet og har dette året nytt godt av profitter og bonuser på samme nivå som før krisa.”

Et av de største hindrene for en forpliktende avtal om finansskatt internasjonalt har vært ansvarsfraskrivelsen fra verdenslederne. I påvente av at noen andre skal ta ledelsen, eller at alle andre skal bli enige før man selv blir med, har innføringen av finansskatt blitt trenert. Nå har EU-parlamentet gjort det klart at de ønsker at EU går foran og innfører en skatt på EU-nivå, uavhengig av hva som skjer i andre land.

EU-kommissær for skattlegging, Algirdas Šemeta, var dessverre raskt ute og skjøt ned forslaget om en skatt på europeisk nivå: ”Når det kommer til en finanstransaksjonsskatt kun på EU-nivå mener jeg bestemt at det er for tidlig å forplikte seg til denne muligheten. Faktisk så ville det, med tanke på de potensielle konsekvenser dette kan få for europeisk konkurransedyktighet, være uansvarlig å fortsette med en slik skatt uten først å analysere og fullt ut forstå alle implikasjoner.” Og slik fortsetter treneringen.

Til sommeren legger EU-kommisjonen fram en rapport om skattlegging av finanssektoren. Rapporten vil ta for seg flere typer skattlegging, som for eksempel finansaktivitetsskatt, som også har blitt foreslått av det regjeringsoppnevnte Finanskriseutvalget her hjemme. De kan vente seg hard lobbyisme fra både den internasjonale Robin Hood-skattkampanjen og de mange andre kampanjene og nettverkene som jobber for en transaksjonsskatt, og ikke minst fra finanssektoren som kjemper med nebb og klør for fortsatt skattefritak.