Hammerfest oil refinery CC-BY-NC-SA by Poggis http://www.flickr.com/photos/mspoggis/1319451118/sizes/o/

”Regjeringen vil legge til grunn at WTO-avtaleverket ikke må ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn til et velferdssamfunn.”

– Soria Moria regjeringserklæringene 2005-2013

Forsker Helge Ryggvik, som tidligere har skrevet boken «Til siste dråpe» har på oppdrag fra Attac, Latin-Amerikagruppene og Handelskampanjen skrevet rapporten «Norske energierfaringer». Denne rapporten tar for seg hvorfor og hvordan Norge ikke havnet i den såkalte «ressursfella», men utnyttet sine naturressurser til fordel for hele befolkningen.

Rapporten er laget spesielt med tanke på myndigheter og sivilsamfunn i det globale Sør som møter norske oljeinteresser, der de norske aktørene ikke vektlegger andre lands muligheter for en tilsvarende utvikling vi har hatt.

Download the English version of the report
Last ned rapporten på engelsk

Rapporten er tilgjengelig på flere språk:
Norsk: Norske oljeerfaringer
Engelsk: The Norwegian Oil Experience
Fransk: Pétrole – l’expérience norvégienne
Spansk: La experiencia petrolera de Noruega
Portugisisk: ikke klar ennå

 

Bakgrunn

I mange land i sør fremstår Norges oljepolitikk som et sjelden eksempel på at det går an å kombinere utvinning og forvaltning av store råvareforekomster med det å fremme en sosial utvikling som tjener hele landets befolkning. Men hva kjennetegner egentlig den norske olje- og energierfaringen? I hvilken grad dreier det seg om helt spesielle, gunstige historiske betingelser? Finnes det universelle lærdommer om hvordan Norge har brukt og skapt et politisk handlingsrom, som land i sør kan lære av? Er det element i denne politikken som kan være viktige for folk i sør å vite om, i møte med de mange aktører innen blant annet de norske energisektorer, i møte med politiske krav gjennom handelsforhandlinger, lånebetingelser og gjeldsslette?

Rapporten fokuserer på olje- og energipolitiske virkemidler, nasjonalt eierskap til ressurser, og den sosiale kampen og trepartssamarbeidet i Norge, men kan også være nyttig innen andre områder for ressursforvaltning og energiproduksjon. Ikke minst er det relevant i lys av at matkrisen, klima- og energikrisen kan føre med seg en global konkurranse om ressurser som kan bidra til energiproduksjon.

 

Illustrasjonsfoto tatt av Poggis/flickr.com, brukt under Creative Commons lisens BY-SA-NC.