Tusen økonomer fra 53 land har skrevet under på et brev til finansministerene i G20-landene og til Bill Gates, der de ber dem innføre en skatt på finanstransaksjoner for å håndtere global fattigdom og klimaendringer, og å hjelpe de som er rammet av den økonomiske krisa.

Brevet ble overlevert finansministerene før deres møte i Washington i dag, og til Bill Gates, filantrop og grunnlegger av Microsoft. Bill Gates fikk brevet fordi Bill & Melinda Gates Foundation har blitt bedt av G20-landene å se på mulighetene for innovativ finansiering for å finne penger til utvikling og tiltak mot klimaendringer. Brevet er det nyeste tegnet på den økende støtten for skatt på finanstransaksjoner, noe som blir støttet av stadig flere land, inkludert Frankrike og Tyskland.

Professorer fra flere av verdens ledende universitet, som Harvard, Oxford, Cambridge, Sorbonne, Berkeley og Kyoto har skrevet under. Blant underskriftene finner man kjente økonomer som Jeffrey Sachs, Columbia University, direktør for Earth Institute og spesialrådgiver for FNs generalsekretær Ban Ki Moon, Dani Rodrik, professor i politisk økonomi ved Harvard University, professor Ha Joon Chang fra Cambridge and Christian Fauliau, tidliger seniorøkonom i Verdensbanken.

De slutter seg dermed til gruppen av ledende økonomer som allerede har gått inn for en finansskatt, som blant annet vinnerne av Nobels minnepris i økonomi, Paul Krugman og Joseph Stiglitz.

Brevet sier: ”Denne skatten er en ide som nå er moden. Finanskrisen har vist oss farene ved en uregluert finanssektor, og hvordan forbindelsen mellom finanssektoren og samfunner for øvrig har blitt brutt. Det er på tide å reparere denne forbindelsen og det er på tide at finanssektoren gir tilbake til samfunnet”.

”Selv med en veldig lav sats som 0,05% eller lavere, kan denne skatten gi hundrevis av milliarder dollar årlig og begrense unødvendig spekulasjon. Storbritannia har allerede en avgift på aksjetransaksjoner på 0,5%, eller ti ganger den foreslåtte satsen, uten å påvirke konkurranseevnen til City of London i nevneverdig grad.

Professor Sachs sa: “Det er på tide at G20-landene blir enige om en skatt på finanstransaksjoner for å hjelpe fattige land som kjemper med klimakrise, matkrise og økonomisk krise de ikke gjorde noe for å forårsake. Skatten vil også være en rettferdig og effektiv måte å hjelpe land med store budsjettunderskudd.”

Brevet, som har underskrifter fra 18 av de 20 medlemmene i G20, ble organisert av en internasjonal allianse som jobber for skatt på finanstransaksjoner. Alliansen består av miljøorganisasjoner, fagforeninger, kampanjer mot fattigdom og religiøse organisasjoner.

Max Lawson, talsmann for Robin Hood-skattkampanjen i England uttalte: ”Hvis G20-landene ikke vil høre på kampanjene fra sivilsamfunnet, så burde de høre på ekspertene. Man sier om økonomer at de aldri kan bli enige om noenting, så når 1000 økonomer ønsker en finansskatt så er det verdt å merke seg.”