Dominique Strauss-Kahn har gått av som toppsjef etter voldtektsanklager, og diskusjonen om ny toppsjef går høyt i internasjonale politiske miljøer. Med IMFs ledende rolle i kjølvannet av finanskrisa er spørsmålet om hvem som blir den neste IMF-sjefen høyt på dagsorden, og kan bli avgjørende for IMF fremover. Attac Frankrike går noen steg lenger for en alternativ IMF-politikk, og lanserer sin egen kandidat til toppvervet i pengefondet.

IMF, det internasjonale pengefondet, spiller en avgjørende rolle i reguleringen – eller snarere mangelen på regulering – av internasjonal finans. IMF er blandt de viktigste aktørene i den pågående krisa i Europa, gjennom sine lån og sine krav om «strukturtilpasning». Kravene om såkalte «strukturtilpasninger» til land som får låne penger har lenge vært spydspissen for nyliberalistiske reformer verden over, og ført til privatisering over en lav sko og rasering av velferdstilbud i utviklingsland siden 70-tallet. Med finanskrisa har den samme raseringen kommet til Europa.

Aurélie Trouvé
Aurélie Trouvé, 31 år gammel og professor i økonomi, er Attac Frankrikes kandidat til toppsjef-stillingen i IMF

Attac Frankrike ønsker en annen politikk og lanserer derfor Aurélie Trouvé som kandidat til toppstillingen i pengefondet i en pressemelding sendt ut i dag, 6. juni. Trouvé (31) er professor i økonomi og har vært leder av Attac Frankrike i fire år. Hun har ennå ikke offisiell støtte fra noen stater, men Attac Frankrike lanserer henne som kandidat for å vekke oppmerksomhet hos alle de, beslutningstakere og borgere, som ønsker å sette realøkonomien foran finansindustriens interesser.

Siden finanskrisen i 2008, har verken G20 eller IMF, ei heller Baselkomiteen eller nasjonale økonomiske myndigheter, tatt skritt for å redusere volatiliteten i internasjonale finansmarkeder. Mens spekulasjonen på basisvarer og statsobligasjoner fra gjeldstyngede land går amok, og driver alle stadig dypere inn i en krise.

Med Dominique Strauss-Kahn var IMFs politikk å ubetinget forsvare interessene til kreditorer til forgjeldete stater, gjennom å pålegge disse brutale innsparingsplaner: Ungarn, Ukraina og Latvia i 2008, Island i 2009, Hellas, Spania, Portugal, Irland i 2010 … Banker og investeringsfond nyter godt av denne politikken, men den ødelegger det sosiale Europa og leder hele EU til randen av konkurs.

Alt tyder på at Christine Lagarde, Frankrikes kandidat til stillingen, vil bli enda verre enn Dominique Strauss-Kahn. Christine Lagarde var i spissen for en gruppe i det franske finansministeriet sammensatt av ultraliberale som tilgodeså finansielle interesser. Blant annet så ledet det til at Frankrike i 2010 nektet å støtte Tyskland på spørsmålet om forbud mot spekulasjon i CDS (såkalte «nakne shortsalg»). Frankrikes representanter i Brüssel har alltid holdt tilbake den ellers begrensede innsatsen til kommisjonen på økonomiske reguleringer. På spørsmålet om beskatning av finansielle transaksjoner, til tross for tilsynelatende offensiv tale av Nicolas Sarkozy, har Christine Lagardes departement alltid nektet å produsere notater eller studier som kan lede til en beslutning, og Frankrike har aldri virkelig forpliktet seg til dette blant sine partnere i EU eller Euro-landene.

Aurélie Trouvé foreslår en fundamental reorientering av IMF, der global finansiell stabilitet er et kollektivt gode som blir demokratisk styrt av det internasjonale samfunnet som helhet. Hennes program for IMF er:

  • Stopp i alle nedskjæringsplaner, og etablering av en skatt på finansielle transaksjoner og streng regulering av derivater
  • Koordinering av økonomisk politikk på internasjonalt nivå, ved å få landene med store ubalanser (som Kina, Tyskland og Japan med store overskudd, og USA med enormt underskudd ) til å rebalansere gjennom koordinert regulering av vekslingsrater, og aktivt finans- og lønnspolitikk.
  • Utvikle en internasjonal valutastandard basert en en samling av valutaer, som et alternativ til dollaren
  • Utstedelse av Special Drawing Rights for å hjelpe land i vanskeligheter i forbindelse med reduksjonen av globale ubalanser eller i møte med uventede økonomiske sjokk
  • Demokratisere IMF, ved å utvide styret til alle land i verden og integrere IMF i FN-systemet, med en stemme for hver av de 187 IMF medlemslandene: og slik avslutte den eksklusive makten til stormaktene.

På bakgrunn av dette har Attac Frankrike offisielt meldt Aurélie Trouvé, 31, økonom som kandidat til stillingen som sjef for IMF. Attac håper på fair play fra Christine Lagarde, nåværende guvernør i IMF for Frankrike.

LENKE: Solidaritetsorganisasjoner i Norge har tatt til orde for at IMF-sjefen velges på bakgrunn av kvalifikasjoner og utifra demokratiske prosesser, ikke utifra den udemokratiske sedvanen at Europa peker ut sin kandidat.