Erklæring fra møte i det europeiske Attac-nettverket i Aegina

17.- 19. juni møttes det europeiske Attac-nettverket i Aegina i Hellas. De europeiske Attac-avdelingene er glade for å ha muligheten til å møte den greske motstandsbevegelsen og deres mektige og imponerende demonstrasjoner mot kutt-politikken påtvunget av EU-kommisjonen, den Europeiske Sentralbanken (ESB) og det Internasjonale Pengefondet (IMF), og som implementeres av regjeringen.

SpirosK

 

Det europeiske Attac-nettverket uttrykker den fulle solidaritet med denne bevegelsen. Vi ser tydelig at den politiske responsen til krisa er både ueffektiv og urettferdig:

– Ueffektiv fordi innsparingstiltakene, kuttene, privatiseringene og arbeidsmarkedsreformene vil føre til høyere arbeidsledighet, økende fattigdom, nedgang i skatteinntekter og økonomisk tilbakegang. Disse antisosiale krisetiltakene fører til en nedadgående spiral som vil ødelegge realøkonomien.

– Urettferdig fordi denne politikken tvinger vanlige folk til å betale for en krise de ikke er ansvarlig for. Gjeldskrisa er konsekvensen av økonomisk stagnasjon, og redningspakker til bankene etter finanskrisa i 2008. Implementeringen av en nyliberal finanspolitikk som har ført til nedgang i skatteinntekter på grunn av skattelettelser og –flukt, og mangelen på regulering av finansmarkedene har tillatt spekulering i offentlig gjeld gjennom såkalte CDS –credit default swaps – er andre viktige årsaker til den økonomiske krisa.

Det greske folket er i frontlinjen av krisa i eurosonen, en krise som er en tydelig konsekvens av dens fundamentale mangler. Å ha samme valuta, med en pengepolitikk uten demokratisk kontroll, kun med mål om å holde inflasjonen lav, uten overføringer mellom regioner med ulike økonomier og med harmonisering av økonomiske og sosiale standarder fører til strukturelle økninger i ubalanse og gjeld.

Den dramatiske situasjonen i Hellas viser at krisepolitikken ikke har hjulpet i det hele tatt, og at den trenger å bli radikalt endret. Det samme gjelder eurosonens politiske orientering. Det europeiske Attac-nettverket foreslår alternativer som møter de virkelige problemene:

Det er absolutt nødvendig å restrukturere gjelda til de gjeldstyngede landene, og få bankene – som er delvis ansvarlige for krisa – til å betale, i stedet for folk. Derfor mener vi en demokratisk gjeldsrevisjon må gjennomføres.

På mellom- og lang sikt må det komme endringer i eurosonen så det vil være mulig å finne en reell vei ut av krisa. Først og fremst må folkestyre ligge til grunn i økonomisk og politisk koordinering. En europeisk finansreform for utjevning av rikdom må fremsettes, denne må inkludere koordinert kamp mot skatteparadis og reguleringen av finansmarkedene og banksektoren, som inkluderer et banksystem hvor bankene ikke får bli „too big to fail“ – for store til å falle.

ESB må reformeres og regjeringer må få lån direkte fra denne. Det er behov for storstilte investeringer i offentlig transport, fornybar og trygg energi, matsuverenitet, offentlig utdanning, offentlig omsorg og helse, osv. Det må bli slutt på spekulative angrep mot land. Dette inkluderer forbud mot CDS-spekulering og opprettelsen av offentlige kredittvurderingsbyråer som ligger under demokratisk kontroll.

For å komme ut av de virkelige årsakene til krisa, for å få fremgang for våre alternativer og for å oppnå en bedre koordinering av de ulike kampene mot den dominerende krisepolitikken, vil Attac utvikle alternativer. Vi møtes her:

24. juni: Gateteater i Brussel samtidig som Det europeiske råd møtes for å avgjøre den økonomiske sparepakken, også kalt europakten.

9.- 14. august: Attac arrangerer European Network Academy for Sosial Movements i Freiburg i Tyskland (www.ena2011.eu).

1. oktober: Coalition of Resistance møtes i London. Attac er en del av denne koalisjonen.

15. oktober: En krisetribunal gjennomføres i Berlin for å undersøke de virkelige årsakene til krisa.

3.- 4. november: I løpet av mobiliseringene mot G20-toppmøtet i Cannes i Frankrike vil det bli gjennomført et tribunal som tar for seg globale spørsmål hvor banksektoren og finansmarkedene skal gjennom en rettsak, sammen med G20 for deres medskyldighet.

Mars 2012: Joint Social Conference i Brussel for å utvikle felles forslag fra sosiale bevegelser og fagbevegelsen.

 

Aegina, 19. juni 2011