Stephen Schulmeister er en av økonomene som har forsket mest på finansskatt internasjonalt. I denne korte rapporten går han igjennom de ulike sidene ved finansskatt:
A General Financial Transactions Tax: Motives, Effects and Implementation (PDF)