Leserinnlegg i Ny Tid fredag 9. september

Privatiseringen av vår felles velferd innebærer at multinasjonale selskaper tar over eldreomsorg, barnevern og barnehager. Disse globale aktørene mottar årlig milliardbeløp i offentlige overføringer for å drive skattefinansiert velferd. Men selv er de ikke interessert i å betale skatt, og registerer seg derfor i skatteparadis.

Hvert år taper verdens befolkning enorme summer i uteblitte skatter. Penger som skulle gått til offentlig velferd i Nord og Sør, og verst rammet er de fattige landene. Ulovlige pengestrømmer ut av utviklingsland utgjorde opp mot 1000 milliarder amerikanske dollar i 2006, i følge NOU’en om kapitalflukt (2009). Dette tilsvarer ti ganger den årlige bistanden til utviklingsland.

Mange kommuner har i dag avtaler med flere av disse multinasjonale selskapene om levering av velferdstjenester. Adecco Care har ansvaret for flere sykehjem i byens hovedstad, rundt i landet har Aleris ansvaret for barnevernsbarn. Disse er eksempler på selskaper som sluser ut sin fortjeneste til skatteparadis. Det er de ikke alene om. Over halvparten av all internasjonal handel passerer gjennom verdens skatteparadiser, som passende nok har blitt kalt verdensøkonomiens sorte hull. Men kan en liten kommune gjøre noe med denne saken?

Ja! Og i Sverige har allerede to kommuner gjort noe med det. Det samme skjer i Frankrike. Kommunens innbyggere nekter å se at dere skattepenger overføres til skatteparadis, penger som skulle gått til å videreutvikle og forbedre deres felles velferdstjenester.

I Malmø har Attac lyktes med å få Malmø Kommune til å fatte vedtak om at kommunen ønsker å utestenge selskap som er registrert i skatteparadis. I budsjettet for 2012 kan man lese følgende: ”Vi forventer oss at våre tjenesteleverandører oppviser høy forretningsetikk og bidrar til fellesskapet på samme måte som andre selskap. Derfor vil vi undersøke om vi kan kreve at de ikke kan ha tilknytning til selskaper basert i såkalte skatteparadis”. I Kalmar kommune innførte man allerede i 2010 kravet i sine etiske retningslinjer. Den franske regionen Ile-de-France, som omkranser Paris, fattet 17. juni 2010 vedtak om å kreve at regionens bankpartnere skal ”bevise at de ikke er aktive i skatteparadis”.

Disse modige kommunene viser at det er mulig å utfordre skatteparadisene – også lokalt. Skatteparadis er et globalt problem, og et høyst lokalt valgkamptema. Attac oppfordrer aktivister og lokalpolitikere i hele landet til å bli med på den store selskapsjakten!

Les mer om skatteparadis på vår temaside: skatteparadis.attac.no