av Tiago Matos

"Take the bull by the horns" – okseskulpturen er et kjent symbol på Wall Street. Foto (CC-BY): David Shankbone

«Take the bull by the horns” – Slik lyder en flyer som inviterer til okkupasjonen av Wall Street. Dette engelske ordtaket er en figurativ referanse til det å konfrotere et problem direkte. Det er også tanken bak aksjonistene som treffende har okkupert Liberty Plaza, ett kvartal fra Wall Street.

Den 17. september inntok omtrent 5000 demonstranter finansdistriktet i New York med ønske om å sette fokus på sosial og økonomisk rettferdighet – de aller fleste fra New York, men mange fra andre nærliggende stater også (til og med så langt som Oregon). Det nå også snakk om liknende aksjoner i San Fransisco og andre større byer på vestkysten.

De siste dagene har deltagertallet variert og nådde et lavpunkt 21. september etter at politiet tok seg inn på plassen da demonstrantene forsøkte å sette opp presseninger og telt. Disse konfrontasjonene førte til arrestasjoner, men som en av demonstrantene kunne meddele, “vi smilte ikke, vi sang ikke, men vi var fortsatt fast bestemt på å fortsette med okkupasjonen”. Ja, for tanken er at okkupasjonen ikke har noen fastsatt sluttdato. Og det er stadig arbeidsgrupper for å rekruttere og lære opp nye fasilitatorer. Aktivitetene på og uttalelsene fra plassen foregår på konsensusbasis, med respekt for varierte tilnærmingsmåter og protestformer. Det blir stadig understreket at en ikke-konfrontativ linje inkluderer flest tilhengere. I samtale med okkupantene utkrystaliserer det seg tre hovedsaker:

1) Protest mot grådighet og korrupsjon på Wall Street.

2) Protest mot at 1% av amerikanere eier 99% av Amerikas penger. Disse verdiene er unndratt beskatning, dermed er det opp til resten til å betale for finanskrisen USA befinner seg i som har sin rot i finanssystemet.

3) Protest mot kjøp av innflytelse over den demokratiske prosessen.

Demonstrantene har valgt strategien fra Tahir og Puerta del Sol. Foto (CC-BY): David Shankbone

Demonstrantene ved Liberty Plaza har bevisst valgt aksjonsformen fordi de identifiserer seg med den seneste protestbølgen som hadde sitt utgangspunkt og klareste uttrykk på Tahir-plassen, og som senere har spredd seg til søreuropeiske land som Spania, Hellas og Portugal. Solidariteten uttrykkes eksplisitt, og er gjensidig: representanter for både protestene på Tahir-plassen og Puerta del Sol har sendt sine støtteerklæringer i retning av Wall Street. Håpet er at denne okkupasjonen også skal nå flere folk rundt om i verden for vissheten om at dette er en internasjonal kamp er tilstede og viljen til å handle er pressende blant aktivistene. Som en aktivist sa, “We do a lot of blogging and talking, but this sort of occupation is action”.