Det som har vært et av hovedkravene til den internasjonale Attac-bevegelsen siden oppstarten, en skatt på finansielle transaksjoner, er nå lagt på bordet. Onsdag lanserte EU-kommisjonen forslaget, og den norske regjeringa støtter ideen.

Finansskatt, en lav skatt på all finanshandel, er et viktig bidrag for å bekjempe skadelig spekulasjon og kan være med å redusere størrelsen på finanssektoren. Samtidig vil skatten kunne gi store inntekter til globale fellesgoder som å bekjempe klimaendringer og til velferd og utvikling.

Mens all handel med varer og tjenester er momsbelagt er finansmarkedet som stor tax free-butikk hvor all handel er avgiftsfri. Derfor er det både rettferdig og på høy tid at aktørene i finansmarkedene bidrar over skatteseddelen. Den økonomiske globaliseringa har gagnet disse aktørene i størst grad og en finansskatt kan være et virkemiddel mot en mer rettferdig globalisering.

De som skapte krisa, finansspekulanter og store banker, ble etter finanskrisa i 2007/08 reddet ut med tusenvis av milliarder, 4600 milliarder euro bare i EU. Samtidig kom det ingen krav til endring i spilleregler eller oppførsel, og institusjonene gikk raskt tilbake til ”business as usual” med skadelig spekulasjon og utbetaling av skyhøye bonuser.

Hver dag handles det for omtrent 3000 milliarder dollar på verdensbasis. Av denne handelen utgjør realøkonomisk handel, handel med faktiske varer og tjenester, under 3%. Resten er finanshandel. Dette er resultatet av tiår med økonomisk liberalisering og det er på tide å redusere størrelsen på den forvokste finanssektoren. En finansskatt er ett tiltak.

Dette har Attac jobbet for siden starten, og med oss har vi fått stadig flere allierte. I fjor ble Robin Hood-skattkampanjer lansert i flere land, også i Norge. Robin Hood’ene, og andre lignende kampanjer, består av solidaritets-, miljø, og bistandsorganisasjoner og fagbevegelse. I Norge er 28 organisasjoner med i Robin Hood-skattkampanjen.

For Attac var det kravet om å avvæpne markedene som var startskuddet for bevegelsen på slutten av 90-tallet. Derfor er vi svært glade for at forslaget om å skattlegge finansielle transaksjoner nå ligger på bordet i EU, og at den norske regjeringa signaliserer at de er positive. Vi skal fortsette å jobbe med saken og sørge for at skatten blir en realitet.