Også i Norge skal den globale aksjonsdagen 15. oktober markeres. Aftenposten skriver om saken, og har intervjuet Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac.

Hun sier det er en gryende misnøye med både den politiske og økonomiske eliten som er bakteppet for den globale markeringen. Hun påpeker at det er mange enkeltpersoner som har engasjert seg, og at hun kun kan uttale seg for Attac. Men de vil at verden skal gå nye veier, og ønsker å endre den nyliberale globaliseringen.

Mange lurer på hvorfor det det er behov for en demonstrasjon i Oslo, og hva demonstrantene egentlig vil.
«For det første så er det en viktig demonstrasjon for å vise solidaritet med de som lider under en veldig urettferdig politikk. Og selv om vi har klart oss bra og ikke har utenlandsgjeld og har god økonomi, så ligger den samme ideologiske argumentasjonen til grunn for å kutte i velferden her, som i Portugal, Spania og Hellas. Vi kan ikke ta velferdsstaten i Norge for gitt» slår Hansen fast.

Les hele saken her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4253665.ece

Informasjon om aksjonen på lørdag på facebook: https://www.facebook.com/event.php?eid=268476543183653

Demonstrantene har valgt strategien fra Tahir og Puerta del Sol. Foto (CC-BY): David Shankbone