Multinasjonale konsern, som Veolia, sikter seg inn mot norsk vann- og avløpssektor. Andre europeiske land har benyttet slike selskapers tjenester i flere år og gjort seg dyrekjøpte erfaringer. Det bør vi lære av! Filmen Water makes Money handler privatisering og rekommunalisering av vannverk i Europa og resten av verden. Temaet er høyaktuelt i forbindelse med regjeringens forslag til ny lov om eierskap til vann-og avløpsanlegg. Den loven skal vi ikke slå oss til ro med, loven vil ikke hindre privat drift av vannverkene.

For å få i gang debatten arrangerer Attac en filmvisning.

Se filmen vanngiganten Veolia vil stoppe!


Water makes Money om privatisering av vannsektoren

Torsdag 3.nov kl.18.00

Solidaritetshuset, Fredensborgsven. 8

Fri entré. Engelsk tale