Denne uka møtes den eksklusive og udemokratiske klubben G20 til toppmøte i Cannes. Samtidig møtes tusenvis av politiske aktivister fra hele verden til et alternativt toppmøte, Folkets forum, i nabobyen Nice. Folkets forum arrangeres under parolen «Folk før finans!» Felles for begge møtene på den franske rivieraen er problemene i den globale økonomien, men løsningene vi søker ligger langt unna hverandre.

G20 er en relativt ny konstellasjon. G20 kom sammen første gang i 2008 og er en utvidelse av G8, som besto av kun rike land fra Nord. Den nye institusjonen er en reaksjon på den alvorligste finanskrisa verden har sett siden 1929. Dens fremvekst ble fulgt av et ønske om at denne nye institusjonen kunne sørge for en effektiv, global krisehåndtering og levere viktige reformer.

Sammenlignet med G8 er G20 et fremskritt med tanke på representativitet. Utvidelsen representerer også det globale maktskiftet når store land som Kina, India og Brasil er med. Likevel, gruppa ble satt sammen i Washington under Bush-administrasjonen og er en uformell institusjon som ikke kan regnes som en demokratisk legitim gruppering.

Etter toppmøtene i London og Pittsburgh i 2009 så det ut til at G20 ville bryte med den nyliberale konsensusen fra G7/8. Det var en bred konsensus om å håndtere krisa gjennom mot-syklisk politikk. Denne gode starten ble raskt brutt da ulike nasjonale interesser ble dominerende under toppmøtet i Toronto i fjor. USA hadde behov for å holde på linja med motkonkunkturpolitikk, mens Europa, under press fra Tyskland, ønsket innsparinger for å starte nedbetaling av gjelda. De nasjonale interessene til de store økonomiene har vist seg å bli de dominerende kreftene når det virkelig gjelder. Slik endte også de to siste toppmøtene i opp med mer retorikk enn regulering.

 

Fakta:
– G20 (eller Group of 20) er en gruppe som består av 19 land i verden med sterk økonomi i tillegg til EU.
– G7 (etabl. 1976) er de sju ledende industrialiserte landene i verden: Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan, USA og Canada. I 2002 ble G7 til G8 da Russland ble med. Alle landene som er med i G8 er også med i G20.
– De resterende nye er Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Kina, Mexico, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia og EU.
-Mexico overtar vertskapet fra 2012.

Benedikte Pryneid Hansen