Verdens toppledere har denne uken møttes i Cannes i det uformelle internasjonale forumet G20. Det har gått to år siden G20-møtet i London, hvor verdens toppledere erklærte «the era of bank secrecy is over». Løfterike uttalelser har imidlertid ikke blitt fulgt opp med effektiv handling. Ved lanseringen av årets Hemmeligholdsindeks 2011 har Tax Justice Network kalt skatteparadisene for G20s brutte løfte. Her følger en kort oppsummering av de viktigste skatteparadisnyhetene fra denne ukens G20-toppmøte:

G20-møtets kommuniké er nå klart, og kan leses her.

Det sier følgende om skatteparadiser:

«We urge all jurisdictions to adhere to the international standards in the tax, prudential and AML/CFT areas. We stand ready to use our existing countermeasures if needed. In the tax area, we welcome the progress made and we urge all the jurisdictions to take the necessary actions to tackle the deficiencies identified in the course of the reviews by the Global Forum, in particular the 11 jurisdictions identified by the Global Forum whose framework has failed to qualify. We underline the importance of comprehensive tax information exchange and encourage work in the Global Forum to define the means to improve it. We welcome the commitment made by all of us to sign the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and strongly encourage other jurisdictions to join this Convention.»

Her følger noen reaksjoner og analyser på denne ukens toppmøte:

OECDs «Global Forum» identifiserer skatteparadiser
OECD har gjennomført en såkalt «peer review» for å undersøke hvorvidt land samarbeider på skattespørsmål. Resultatet av denne undersøkelsen er presentert til G20-landene, og inneholde 11 land som er på en svart eller grå liste over land som ikke samarbeider.

G20-lederne underskriver konvensjon mot skatteunndragelse
Fredag skrev G20-lederne under på en konvensjon mot skatteunndragelse. Konvensjonen er ikke ny, men en oppdatert versjon av en eksisterende avtale. Den blir nå lansert som en del av G20s utviklingsagenda. Konvensjonen, med det fengende navnet «The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters», vil ifølge OECD gi signerte parter en rekke verktøy for å bekjempe skatteunndragelse (Les OECDs pressemelding her og bakgrunnsinfo fra OECD her).

OECD har uttalt at avtalen kan bidra til 62 milliarder pund i økte skatteinntekter (The Guardian-artikkel). Det er grunner til å være skeptisk til dette beløpet. Det baserer seg på OECDs beregninger for skatteinntekter som har kommet fra verdier i skatteparadiser etter de siste årenes inngåtte bilaterale skattinformasjonsavtaler. Det viser seg seg imidlertid ved nærmere ettersyn at disse beløpene stammer fra varslere som har levert informasjon til skattemyndigheter, og altså ikke som følge av skatteinformasjonsutvekslingsavtalene. Les mer om det her (fransk).

Eurodad (European Network on Debt and Development) har på sine nettsider publisert en analyse av konvensjonen. De gir tre grunner til å være skeptisk til dens effektivitet. For det første er ikke skatteparadisene med, for det andre baserer den seg på OECDs utvekslingsavtaler, som har vist seg å være ineffektive, for det tredje flytter den innflytelse på multilaterale spørsmål om skatt vekk fra FN til et forum hvor utviklingslandene ikke har innflytelse. Les hele analysen her.

40,000 underskrifter overlevert
Koalisjonen End Tax Haven Secrecy overleverte igår 40 000 underskrifter med en oppfordring til lederne av verdens mektigste stater om å sette igang effektive tiltak mot skatteparadisene. Les mer her.

Global Financial Integrity
For et par uker tilbake ble det publisert et kommuniké fra et formøte mellom finansministrene i G20-landene. Raymond Baker, direktør i Global Financial Integrity uttalte følgende:

«The Finance Minister’s communiqué fails to mention country-by-country reporting, automatic exchange of tax information, disclosure of beneficial ownership, or strengthening of anti-money-laundering laws. These measures are key to creating global economic development, and financial stability. What we have here are piecemeal fixes to a systemic problem.» Les hele reaksjonen til GFI her.

 

Bill Gates – rapport om finansiering for utvikling.
Bill Gates har levert en rapport om finansiering for utvikling til G20-lederne. Den er positiv på mange punkter. Blant annet uttaler den at det er et behov for utviklingsland å øke sine skatteinntekter, og at det trengs bistand til å styrke skatteadministrasjoner i utviklingsland. Rapporten støtter også at selskaper i utviklingsindustrien må rapportere på sine betalinger til myndigheter på land-for-land basis, på linje med lovforslag i USA (Dodd-Frank) og EU-kommisjonens revisjon av EUs regnskaps- og åpenhetsdirektiver. Rapporten gir også støtte til en skatt på finanstransaksjoner, som både vil begrense mengden spekulative transaksjoner i finansøkonomien, og gi skatteinntekter som kan gi sårt trengte midler til utvikling og miljøformål. ActionAid har mer inngående analyser av rapporten (her og her). Foreløpig ser det ut til at G20-lederne ikke vil følge Gates-rapportens anbefalelser og komme med noen uttalelse om rapporteringsstandarder for selskaper, noe som er en skuffelse.

Monaco viser til Tax Justice Networks Hemmeligholdsindeks
Torsdag ble det arrangert en stor demonstrasjon ved grensen til Monaco, hvor TV2 var blant mediene tilstede og intervjuet leder for Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen, og den franske presidentkandidaten for de Grønne, Eva Joly. Monaco har i etterkant av demonstrasjonen tilbakevist deres rolle som skadelig skatteparadis, ved å vise til Tax Justice Networks Hemmeligholdsindeks, hvor Monaco er rangert på 64. plass: «An independent institution such as the Tax Justice Network, which provides a ranking of countries according to their opacity, has placed 64th position in Monaco, the Principality is better positioned than many large countries» uttalte en talsperson for Monaco. Les mer her (fransk)

 

Gjesteblogger fra Nice, Frankrike:
Peter Ringstad

Innlegget har også blitt publisert på taxjustice.no