Del to av konferansen «Veier ut av krisa» var en debatt mellom Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen, Finlands utenriksminister Erkki Tuomaja og statssekretær i Utenriksdepartmentet Espen Barth-Eide. Vi filmet også denne debatten, som ble ledet av Ingerid Straume, 1. nestleder i Attac Norge.

Benedikte Pryneid Hansens innlegg

Erkki Tuomajas innlegg

Espen Barth-Eides innlegg

Debatten mellom de tre, med innlegg fra salen