Attac kjører i gang kampanje for skatteparadisfrie soner. Nå er jeg i Finnmark hvor jeg skal snakke med lokalpolitikere i Alta og Karasjok om hvordan de kan gjøre sine kommuner til skatteparadisfrie soner.

Skatteparadis er blitt kalt verdensøkonomiens sorte hull. De er områder med lav eller ingen skatt, og med høy grad av hemmelighold. Slik kan rike enkeltpersoner og selskaper skjule store pengesummer og unndra disse fra beskatning. Dette er et problem for land i både Nord og Sør, men spesielt ille er det for utviklingsland som hvert år mister viktige skatteinntekter som kunne gått til å bygge ut velferd. Hvert år forsvinner $1260 milliarder ut fra utviklingsland på grunn av ulovlig kapitalflukt. Dette er over ti ganger så mye som årlig bistand fra de rikeste landene til de fattigste.

Et globalt problem – som det går an å jobbe mot lokalt! Din kommune inngår avtaler med mange ulike selskaper om kjøp av varer og tjenester. Vi ønsker at lokalpolitikere skal være bevisst hvilke selskaper kommunen handler med. I Oslo kommune er for eksempel alle de konkurranseutsatte sykehjemmene drevet av selskaper som er registrert i skatteparadis. Gjennom kompliserte eierskapsstrukturer og internoverføringer i selskapet kan disse selskapene overføre våre skattepenger til skatteparadis. Vi vil at skattepengene skal gå til å skape gode velferdstjenester for alle, og ikke til å berike noen få. Les også mitt innlegg «Ingen skattepenger til skatteparadis!»

På vår temaside skatteparadis.attac.no kan du lese mer om skatteparadiser, og også se hvordan du kan delta i den store skattejakten!

 

Benedikte Pryneid Hansen