En mangeårig trend har snudd. For første gang siden stiftelsesårene for 10 år siden har Attac snudd en trend med synkende medlemstall.

– Krisa vi nå ser i Europa og den maktesløsheten politikerne viser overfor markedet, har fått folk til å kreve alternativer, sier Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge. Hun mener at Attacs klare alternativer som innføring av en finansskatt, regulering av spekulasjonsøkonomien og større åpenhet i økonomien har ført til medlemstilstrømmingen i Attac denne høsten.

– Vi er inne i en postdemokratisk periode der politikerne lytter mer til markedet enn til folk, det finner ikke vi i Attac oss i. Vi i Attac skal jobbe for å ta demokratiet og økonomien tilbake, sier Pryneid Hansen.

Hun ønsker alle nye medlemmer velkommen på laget og ønsker seg flere. – En medlemstilstrømning som vi ser nå viser at folk er enig med oss, det gir oss selvtillit og mot til å stå ennå mer på for våre krav om en demokratisk styrt økonomi.

Attac Norge merker det økte fokuset på finansmarkedenes makt, både gjennom økt oppmerksomhet fra media og gjennom medlemsvekst.