Medlemstilstrømning til Attac

Attac Stikkord:

En mangeårig trend har snudd. For første gang siden stiftelsesårene for 10 år siden har Attac snudd en trend med synkende medlemstall.

– Krisa vi nå ser i Europa og den maktesløsheten politikerne viser overfor markedet, har fått folk til å kreve alternativer, sier Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge. Hun mener at Attacs klare alternativer som innføring av en finansskatt, regulering av spekulasjonsøkonomien og større åpenhet i økonomien har ført til medlemstilstrømmingen i Attac denne høsten.

– Vi er inne i en postdemokratisk periode der politikerne lytter mer til markedet enn til folk, det finner ikke vi i Attac oss i. Vi i Attac skal jobbe for å ta demokratiet og økonomien tilbake, sier Pryneid Hansen.

Hun ønsker alle nye medlemmer velkommen på laget og ønsker seg flere. – En medlemstilstrømning som vi ser nå viser at folk er enig med oss, det gir oss selvtillit og mot til å stå ennå mer på for våre krav om en demokratisk styrt økonomi.

Attac Norge merker det økte fokuset på finansmarkedenes makt, både gjennom økt oppmerksomhet fra media og gjennom medlemsvekst.

Legg igjen en kommentar