Sør-Trøndelag Nei til EU, LO i Trondheim og NTNU/HiST Attac arrangerte den 25. oktober et svært aktuelt møte om den gjeldskrisa vi nå ser ute i Europa. Med over 70 oppmøtte tilskuere må man si at møtet var en stor suksess.

Bare et år etter at mange pustet lettet ut fordi vi var på bedringens vei etter finanskrisen er Sør-Europa konkurs, arbeidsledigheten rekordstor over det meste av kontinentet, og børsene på vei nedover
igjen. Var det eneste verdens statsledere klarte i 2009-2010 å blåse mer luft inn i en bobleøkonomi som uansett er på vei mot stupet ?

På møtet deltok Rune Skarstein, en av de få økonomene som forutså krisa, sammen med Christian Anton Smedshaug som nettopp utga boka “Gjeld – hvordan vesten lurte seg selv”.

De ble utfordret på følgende spørsmål:
• Krisas årsak ?
• Vil EU og USAs svar løse krisa eller forsterke den ?
• Bør og vil EURO-samarbeidet overleve?
• Forslag til alternativ politikk ?

NTNU/HiST Attac har lagt ut foredragene på YouTube:
GREEN NEW DEAL: Smedshaug presenterer bakgrunnen for krisa og tar til orde for en grønn “New Deal” som en framtidsrettet løsning:

SKARSTEIN DEL 1: Skarstein går i sitt innlegg dypere inn på de finanstekniske instrumentene bak krisa:

SKARSTEIN DEL 2: Denne andre delen er dessverre av lavere teknisk kvalitet enn den første. Skru opp lyden:

Rune Skarstein er førsteamanuensis i sosialøkonomi ved NTNU, Trondheim. Skarstein har et omfattende forfatterskap med samfunnskritisk sosialøkonomi som trekker sterke veksler på Karl Marx og John Maynard Keynes sine tanker. Kjent for sitt samfunnsengasjement og sine mange bidrag i norsk presse, blant annet i tidsskriftet Vardøger. Skarstein forutså og forklarte finanskrisen som inntraff høsten 2008 i sin bok “Økonomi på en annerledes måte” (2007).

Christian Anton Smedshaug har arbeidet med internasjonal handelspolitikk, WTO og OECD, i Landbruks- og matdepartementet fra 2001-2002 og fra 2003 med internasjonale spørsmål og næringspolitikk i Norges Bondelag. Han har vært nestleder i Oslo Senterparti og nestleder i Oslo Nei til EU. Han er høyaktuell med bokutgivelsen Gjeldskrisa – hvordan Vesten lurte seg selv.