Norge har klart seg relativt bra gjennom den pågående krisa, men mye kunne vært gjort annerledes og vi er nok ikke helt uskyldige i den pågående krisa. På Attacs konferanse Veier ut av krisa innledet styremedlem Petter Håndlykken, SVs Inga Marte Thorkildsen og oljeforsker Helge Ryggvik om Norges rolle i finanskrisa.

Video

Petter Håndlykkens om hva som har blitt gjort og ikke gjort i Norge i forbindelse med finanskrisa.

Petter Håndlykkens presentasjon til innledningen

Inga Marte Thorkildsen om Norge og finansskatt

Oljeforsker Helge Ryggvik om Norges rolle som oljespekulant

Debatt med innlederne og salen