Attac sin kampanje Skatteparadisfrie soner går ut på at du, om du er aktivist, kommunerepresentant eller sitter i velferdstinget på UiO, kan gjøre din kommune eller universitet skatteparadisfritt.

Norge mister 30% av skattegrunnlaget fra multinasjonale selskaper grunnet internprising

Målet med kampanjen er å få kommuner, universiteter og andre institusjoner skal kreve at tilbyderne i anbudsrundene ikke har noen tilknyttning til skatteparadis og viser full åpenhet gjennom for en land-for-land rapportering. Alle kommuner har allerede en form for standarisert innkjøpsordning, og et krav om skatteparadis i anbudskontrakten vil ikke føre til mer-arbeid for kommunen. En oversikt over eierforhold, fortjeneste og andre nøkkeltall som inngår i en land-for-land rapportering er heller ikke vanskelig for selskapene å produsere.

På verdensbasis forsvinner 3100 mrd. $ skattekroner tilhørende felleskapet ut i skatteparadis. I Norge er 7,5 mrd. kroner et konservativt anslag. Selv om u-land er de som blir rammet hardest av ulovlig skatteplanlegging fra multinasjonale selskapers side, er dette et økende problem i norden også. Både den norske regjeringen, EU og FN har uttalt seg svært kritisk til bruk av skatteparadis, men tiltakene for å få bukt med verdens største skatteunndrageri lar fortsatt vente på seg.

Flere kommuner i Europa har allerde satt igang med å bekjempe det globale problemet skatteparadis representerer med lokale tiltak. I Sverige er allerede Malmø og Kalmar erklært skatteparadisfrie, og Helsinki har også hatt en ærklæring som tar avstand fra skatteparadis. I Frankrike har hele 17 av 22 distrikter vedtatt at de ikke ønsker å kjøpe varer og tjenester fra selskaper med tilknytting til skatteparadis.

Kampanjen angriper et globalt problem med en lokal løsning. Å bli en skatteparadisfri sone er ikke bare innen rekkevidde for norske kommuner, det er på høy tid. Vil du være med å gjøre din kommune, universitet eller høyskole skatteparadisfri? Ta kontakt med prosjektkordinator Martin Giset på martin@attac.no / tlf: 91623302

Martin Giset