Land-for-land-rapportering er et viktig redskap for åpenhet om multinasjonale selskapers aktivitet. Finansdepartementet foretar nå en høring om bestemmelser om land-for-land-rapportering og Attac Norge har sendt inn høringsuttalelse.

Med skitne penger tenker de fleste på penger som er tjent på kriminalitet som narkotika og våpen, og korrupsjon. Men penger som blir gjemt unna for å unngå å betale skatt er også skitne penger. Dette er et mye større problem: det utgjør to tredjedeler av alle skitne penger. Skatteparadisene spiller en viktig rolle både i skatteunndragelsen og for andre skitne penger fra narkotika, våpen, korrupsjon og menneskehandel. Skatteparadis gjør det lettere å skjule skitne penger. Her kan man opprette et selskap, uten å si hvem som eier det eller vise frem regnskap.

Attac krever åpenhet i multinasjonale selskaper gjennom land-for-land-rapportering. Multinasjonale selskaper kan i sine regnskap skjule hvor mye de tjener og hva de skatter i hvert enkelt land. Vi får heller ikke vite hvor de har datterselskaper og datter-datter-selskaper. Åpenhet i regnskapene er det første steget for å kunne skattelegge rettferdig. Derfor krever vi land-for-land rapportering. Dette betyr at selskapene, for hvert av landene de opererer i, må vise:
• årsregnskap, omsetning, innkjøp, lønn og antall ansatte
• fortjeneste før skatt og hvor mye skatt de har betalt
• hvilke navn de bruker på selskapene

Attac Norge er glad for at norske myndigheter er positive til EU-kommisjonens forslag om å innføre felles EU-regler om land-for-land-rapportering. Likevel mener vi dette forslaget er for svakt. Det gjelder kun for utvinnings- og skogsindustrien, og krever langt mindre omfattende rapportering enn det sivilsamfunnsorganisasjoner som Attac, Tax Justice Network og Publish What You Pay krever. Også Skattedirektoratet krever åpenhet fra mulitnasjonale selskaper i alle sektorer, og flere elementer i rapporteringen.

Her finner du vår Høringsuttalelse om land-for-land-rapportering.

Her finner du Finansdepartementets høringsbrev samt andre høringsuttalelser.