Petter Slattrem Titland er den nye redaktøren for Attacs magasin Utveier. Han er en aktivist med mange jern i ilden, med bakgrunn fra blant annet Latin-Amerika-gruppene og aksjonsgruppa Planka Oslo som jobber for gratis kollektivtransport. Planleggingen av nye nummer allerede i gang, i tett samarbeid med den frivillige redaksjonen i Utveier.

Den nye redaktøren vil videreføre magasinets sterke sider, med et bredt spenn av temaer og med mange gode skribenter.

Tematisk fokuserte nummer tror jeg er Utveiers styrke. Jeg brukte selv nummeret om New Public Managment da jeg leste meg opp på temaet. I Utveier NPM-utgave var det en fin blanding av stoff fra fagfolk, akademikere og aktivister. I tillegg til å markere Attacs politikk, kan Utveier være en kilde til utdanning og inspirasjon for mange mennesker utenfor Attacs medlemsfære, som liker Attacs politikk, sier han.

Petter Slaatrem Titland er ny redaktør for Attacs magasin Utveier
Den nye redaktøren er allerede i gang med å lage planene for årets utgaver av Utveier, sammen med redaksjonen av frivillige. Krisa og det sosiale opprøret i Europa kommer til å bli et viktig tema, men første nummer i år kommer til å dreie seg om COP17 i Durban og klimarettferdighet.

Utveier er ved siden nettsida Attac Norges hovedorgan, både mot medlemmer og alle som er interesserte i hva Attac gjør og mener. Den nye redaktøren har klare ideer om hva slags rolle Utveier har spilt og skal spille framover:
Utveier er en viktig plattform for debatt og kunnskapsspredning innenfor Attac, og når Attac skal føre debatten videre ut i den norske offentligheten, er Utveier en ressurs å bruke. Ingen organisasjon er så gode til å linke forholdet mellom økonomi og demokrati som Attac, derfor tror jeg også mange lytter til dem. Da må de lese Utveier!