25. og 26. februar 2012 avholder Attac Norge sitt 11. landsmøte. 

Attac Norge går inn i en ny periode med økt oppmerksomhet og medlemsvekst i ryggen. Gjennom hele 2011 fikk vi 2-3 nye medlemmer hver uke. «Vi har tenkt å gå inn i en ny periode med enda høyere aktivitet og fortsatt medlemsvekst» sier Benedikte Pryneid Hansen, som stiller til gjenvalg som leder for andre gang.
Fokus på krisa i Europa blir et naturlig tema for Attac å arbeide med i perioden som kommer. «Våre alternativer trengs i debatten. Det er tydelig for de aller fleste at den medisinen troikaen IMF, EU og den europeiske sentralbanken foreskriver ikke virker. Tvert i mot gjør den vondt verre. Kreditorene må ta betydelige tap, de må stilles til ansvar for en uansvarlig utlånspolitikk. En gjeldsrevisjon som inkluderer befolkningen og sivilsamfunnsorganisasjonene må på plass, og gjeldsslette er eneste løsning for å få de søreuropeiske landene ut av krisa»

Kampen mot skatteparadis står også på dagsorden i perioden som kommer. «Skatteparadisene er en viktig årsak til den siste finanskrisen som nå driver stadig flere mennesker ut i fattigdom. I mangel på nasjonalt og internasjonalt regelverk for å stoppe skatteparadisenes ødeleggende virkning er det på tide med press nedenfra» sier Martin Giset, koordinator for prosjektet Skatteparadisfrie soner, og innstilt som ny 2. nestleder.
Kommuner er store innkjøpere av varer og tjenester, det er viktig at det også på lokalt nivå er bevissthet om selskapers bruk av skatteparadiser for å unndra seg beskatning og skjule overskudd. «Dette vil være en kampanje som gir folk lokalt muligheten til å bidra i kampen mot et globalt problem. Flere kommuner i våre naboland har erklært seg som skatteparadisfrie soner. Nå gleder vi oss til å få til dette i Norge» fortsetter Giset.

Med seg i arbeidsutvalget får Hansen og Giset Thomas Nygreen som 1. nestleder, og Marianne Granheim Trøyflat, Eivind Hageberg, Idar Helle og Sigrid Zurbuchen Heiberg som AU-medlemmer. Se presentasjon av AU og styret under.

 

Forslag til dagsorden på landsmøtet

Lørdag 25. februar

09.00- 09.30 Enkel frokost/kaffe
09.30- 09.45 Konstituering
09.45- 10.00 Gjennomgang av landsmøtepapirene
10.00- 10.15 Leders tale
10.15- 11.15 Beretninger og generaldebatt
– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger
– Generaldebatt
11.15- 11.30 Pause
11.30- 11.45 Politisk innledning: Landbruk i et systemendringsperspektiv v/ Svenn Arne Lie, forfatter av «En nasjon av kjøtthuer»
11.45- 12.00 Arbeidsplan
– Fremlegging av styrets forslag
12.00- 13.00 Lunsj
– Frist for forslag til uttalelser er kl 12.30
13.00- 14.30 Arbeidsplan
– Gruppediskusjon
– Plenumsdebatt
– Frist for forslag og endringsforslag til arbeidsplan er under debatten, før strek er satt
14.30- 14.45 Pause
14.45- 15.00 Kulturelt innslag
15.00- 15.45 Regnskap og budsjett
15.45- 16.00 Pause
16.00- 17.00 Uttalelser
– Gruppediskusjon
– Plenumsdebatt
– Frist for endringsforslag til uttalelser er under debatten, før strek er satt.
17.00- 17-15 Politisk Plattform
– Debatt
17.15- 17.45 Vedtekter
– Debatt og vedtak
18.30- Felles middag

Søndag 26. februar

09.30- 10.00 Enkel frokost/kaffe
10.00- 11.30 Arbeidsplan og budsjett
– Debatt og vedtak
11.30- 11.45 Pause
11.45- 12.00 Politisk innledning: Hvorfor stopper det internasjonale arbeidet mot skatteparadis opp? v/ Sigrid Jakobsen, leder i Tax Justice Network – Norge
12.15- 13.00 Lunsj
13.00- 14.00 Åpne møter i arbeidsgruppene:
– Utveier-redaksjonen
– Internasjonalt Utvalg (+ de som vil jobbe Kriseforståelse og analyse)
– Skatteparadisfrie soner (inkludert skattegruppa)
– Råvarespekulasjon og ressurspolitikk
– Faglig utvalg (kontakt med fagbevegelsen)
– Fagrådet
14.00- 14.30 Uttalelser
– Debatt og vedtak
14.30- 15.00 Valg

Dokumenter:

Valg:

Kandidatar til styret og AU i Attac Noreg 2012
Presentasjon av kandidatane til Attac 2012

Rapporter:

Styrets årsberetning 2011-12
Rapport fra kontrollkomite 2012

Grunndokumenter:

Politisk plattform for Attac Norge
Vedtekter for Attac Norge
Endringsforslag til vedtekter

Planer for 2012:

Styrets forslag til Arbeidsplan for Attac Norge
Endringsforslag til arbeidsplanen

Uttalelser:

Forslag til uttalelse: Krisa i Europa
Forslag til uttalelse: Krisepakker
Forslag til uttalelse: Vannprivatisering
Forslag til uttalelse: Globalisering
Forslag til uttalelse: FN-reform