Det var mange nye fjes blandt de omtrent 40 delegatene som deltok på landsmøte.

Delegater fra hele landet møttes i helgen for å bestemme Attacs vei videre etter et år med vekst og større relevans enn noen gang.

Men itno kjem ta seg sjøl. I styrets beretning og under lokallagenes presentasjon over aktiviteter i året som har gått er det tydelig at oppgangen skyldes hardt arbeid fra både sentralt og lokalt. Samtidig har et år med en forsterkning av finanskrisa og oppstanden av en rekke sosiale bevegelser som en reaksjon mot urimelig kuttpolitikk ført til at Attacs saker er satt høyt på dagsorden.

Skatteparadisfrie soner blir hovedprioritering

Arbeidsplanen som ble vedtatt på søndag slår fast skatteparadisfrie soner som hovedkampanje med tre andre arbeidsområder som skal være hoved fokuset for Attac i året som kommer. Målet for kampanjen skal være å få flest mulig kommuner og andre institusjoner erklærer seg som skatteparadisfrie soner, og på denne måten forplikter seg til å unnlate å kjøpe tjenester fra selskaper som benytter seg av skatteparadiser. I motsetning til tidligere kampanjer vil skatteparadisfrie soner kampanjen strekke seg over to år, med storstilt kampanjelansering under Attac sin Nordisk sommersamling 9.-12. august i Sverige.

De tre andre arbeidsområdene er fortsatt arbeid for en skatt på finanstransaksjoner, råvarespekulasjon og ressurspolitikk, og kriseforståelse og analyse. I løpet av de siste årene har finansskatt gått fra å bli avskrevet som et radikalt krav til å bli diskutert på toppnivå i EU. Attac skal jobbe for å samle støtte for at skatten skal bli sterk og rettferdig nok til å motvirke den skadelige spekulasjonen og for at finansnæringen skal bidra til fellesskapet.

I januar var Attac med å starte opp Alliansen ny landbrukspolitikk, og skal i året som kommer jobbe med råvarespekulasjon og ressurspolitikk både i nasjonal og internasjonal kontekst. Sven Arne Lie, forfatter av boka «En nasjon av kjøtthuer – ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk» holdt hilsningstale for landsmøtet og fortalte om viktigheten av en kursendring i hvordan vi administrererproduksjonen av det mest grunnleggende – nemlig maten vi lever av.

Benedikte Pryneid Hansen gjør Attac historie ved å for tredje landsmøte bli applaudert inn som leder. Thomas Nygreen tar gjenvalg som 1. nestleder fra AU, mens Eivind Hageberg, Idar Helle og Sigrid Zurbuchen Heiberg tar gjenvalg fra varaplass til styret. Marianne Granheim Trøyflaten og Martin Giset er nye i arbeidsutvalget.

Martin Giset