I dag la Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) fram sin årsrapport for 2011. Tallene var tydelige, fondet tapte 86 milliarder på finansmarkedene i fjor. Under talen kom det også fram at Oljefondet stemte mot restrukturering av den greske gjelda.

– Den norske staten og oljefondet har ødslet bort verdier tilsvarende en tiendedel av et statsbudsjett i fjor. Samtidig stiller finansministeren og hans fondsforvaltere harde krav til at Hellas, Spania og Irland – som lider under den europeiske finans- og gjeldskrisen – skal innfri sine låneforpliktelser overfor Norge under stadig hardere nedbetalingsvilkår. Ved å opptre som «åger-karl» i stort europeisk format bidrar oljefondet og norske politiske myndigheter til svekking av offentlig velferd, en ekstrem fattigdomsutvikling i Sør-Europa og en arbeidsløshet blant ungdom opp mot 40-50 prosent i land som Hellas og Spania, sier Attac-lederen.

Attac Norge går inn for at Oljefondet skal avskrive inntil 80 prosent av sine investeringer i statsobligasjoner og annen statsgjeld i Hellas som endelige tap.

– Dette er gjeld Hellas uansett vil ha svært vanskelig for å betale tilbake. Ved å ettergi gjelden gir en stor europeisk kreditor som det norske oljefondet et viktig signal om at gjeldssanering må bli en viktig del av løsningen på den europeiske valuta- og gjeldskrisen, sier Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen.

Attac Norge går inn for en omfattende gjeldsrevisjon for norske utlån og gjeldsinvesteringer både i Europa og landene i sør.

Attac mener at å ta tilbake politisk kontroll og legge om porteføljepolitikken til oljefondet vil være gunstig også med tanke på Norges egne økonomiske interesser.

– Ved å omdisponere bruken av oljepenger til realøkonomiske og økologisk bærekraftige investeringer i det globale Sør, i Europa, men også i Norge kan finansministeren og den norske regjeringen yte et tungt bidrag til å få den europeiske og internasjonale økonomien på fote igjen, sier Benedikte Pryneid Hansen.

 

For ytterligere kommentarer, kontakt leder i Attac Norge på 915 87 423.