Benedikte Pryneid Hansen spør panelet hvilken rolle Norge skal spille som kreditor
Tirsdag 27. mars arrangerte Utenriksdepartmentets Refleks-program en debatt om den politiske og sosiale krise som rir Europa og hvilken rolle Norge skal spille. Vil krisa påvirke oss og hva er årsakene til at det gikk som det gikk?

Forestillingen om at Norges befolkning sitter i en oljesky uten å bry seg særlig om krisen i Europa ble kraftig motbevist, i alle fall gjaldt det ikke studentene ved Universitet for mijlø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Det var både fullsatt sal og sideganger på når Bjørn Hansen introduserte et sterkt panel, bestående av utenriksminister Jonas Gahr Støre, høyreleder Erna Solberg, økonomiprofessor ved UMB Ole Gjølberg og nestleder i Nei til EU Hildegunn Gjengedal, i tillegg til Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen.

Mye av debatten dreide seg om hva som var årsaken til krisen og hva vi her i Norge kan få merke på kroppen av problemene i EU. Selv om det stod langt mellom konkrete tiltak for redde de kriserammede landene uten store kutt i velferden, var det en bred forståelse for at det som var bra for Europa var bra for oss. Spørsmålet ble da hva som skal til for å redde det kriserammede Europa.

Utenriksministeren var derimot lite interessert i å vurdere Norges rolle som kreditor, og mente at vi ikke skulle ha dårlig samvittighet på å tjene penger på disse investeringene. I dag sitter Norge på milliarder av euro i gjeldspapirer tilknyttet de kriserammede landene. Det kommer fra Norges investeringer i verdipapirer gjennom oljefondet, investeringer i EUs krisefond EFSF og bidrag til IMF.

En gledelig nyhet er at samtlige i panelet støttet kampen mot skatteparadis. Derfor håper vi at den brede enigheten fra Høyre til Arbeidpartiet vil fortone seg i konkrete tiltak for å stoppe pengestrømmen fra land og befolkning ut til skatteparadis.

Alle refleksmøtene blir filmet og streamet over nettet, og du kan se møtet her.

Martin Giset