Ny myteknuser fra den internasjonale Robin Hood-skattkampanjen. Tar for seg skremselspropagandaen og mytene som nå spres fra banker og finansindustrien mot finansskatt. Nyttig lesing!

http://www.robinhoodskat.dk/sites/default/files/FTT%20Myth-busting%20FINAL.pdf