Leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen, var en av talerne på Youngstorget på 1. mai. Årets arrangement var det tredje største siden 1990 med 8.250 deltakere.

Sammen med LAG Oslo arrangerte Attac en godt besøkt 1. mai-frokost på Solidaritetshuset, og med et feiende flott banner marsjerte glade Attac’ere i strålende sol i Oslo.

 

Her er Hansens tale:

Kjære venner, gratulerer med dagen!

Det er mer tydelig enn på lenge at det er behov for å sette solidaritet først. Den globale økonomiske krisa har fått feste seg, og sterke krefter bruke anledningen til å svekke demokratiet til fordel for markedet.

Da krisa slo til var det mange store ord om regulering. Men ingenting skjedde. I stedet fikk de som skapte krisa, også diktere løsningene. Og regninga har blitt sendt til vanlige folk.

I Spania og Hellas er over halvparten av ungdommene arbeidsledige nå. I Hellas ser vi større sosial nød enn på flere tiår. Vi hører hjerteskjærende historier. Om mødre som gir fra seg sine barn. Mennesker sulter igjen. Kamerater fra Hellas forteller om ydmykelse og sinne. Om frykt for framtida.

Mens det sosiale sikkerhetsnettet i sør-europeiske land nå revner, er Norge med på å stille harde krav til nedbetaling av gjeld. Gjennom Oljefondet eier Norge gjeld for titalls milliarder i de kriserammede landene. Vi eier også vår andel i EUs krisefond. Og vi har lånt ut enda noen titalls milliarder gjennom IMF. Slik er vi med på å diktere den nyliberale politikken som truer livsgrunnlaget til stadig flere mennesker.

Gjeldsrevisjon og gjeldsslette må bli en viktig del av kriseløsninga og Norge må ta tap i de mest gjeldstyngede landene. Vi bør bidra til å skape arbeidsplasser, vi kan investere i miljøteknologi og infrastruktur. Vi må være med å bygge opp, i stedet for å rive ned!

Det handler om hvem vi skal være. Skal vi være den kjipe, rike naboen som tjener penger på krisa? Eller vil vi være en solidarisk nabo?

De folkelige protestene mot politikere og finanselite har vært massiv. Men i stedet for sosiale reformer svekkes demokratiet. I Spania går det mot forbud mot fredelige demonstrasjoner. De innsatte teknokratene i Hellas og Italia er representanter for et finansdiktatur. Reaksjoner i markedet er det som styrer demokratisk valgte regjeringer. Vanlige folk blir ikke spurt. Tilliten fra folk må være større enn kortsiktig tillit fra markedene!

Det må bli slutt på usosial og unødvendig kuttpolitikk! Det må bli slutt på uhyrlig profitt til de få, på bekostning av de mange. Og det må bli en slutt på festtalene!
Regulering og demokratisk kontroll over økonomien må til!

Våre krav er:

  • Innfør skatt på finanstransaksjoner. Spekulanten skal betale!
  • Forby skadelig spekulasjon!
  • Stopp de ødeleggende virkningene av skatteparadisene!
  • Sett offentlig velferd først!
  • Gjennomfør gjeldsrevisjon, og slett illegitim gjeld!

Kravene fra de sosiale bevegelsene er ekte demokrati NÅ!

For vi er mange! Fra kasserollerevolusjon i Island, via Puerta del Sol-plassen i Madrid og til Wall Street har nye sosiale bevegelser vokst fram.

15. oktober i fjor tok vi alle til gatene. Mot den skjeve fordelingen av ressurser og de usosiale kriseløsningene. I over tusen byer, på alle kontinent, var det demonstrasjoner, og okkupasjoner av gater og torg.  12. mai tar vi til gatene igjen og dere er alle invitert! Vi møtes på Eidsvolls plass 12. mai kl 13.

Vi må bygge en solidaritetsbevegelse i Norge som kan knuse mytene om late grekere og såkalt nødvendig innsparing. Vi må vise at vi er mange som krever en annen vei ut av krisa!

EN ANNEN VERDEN ER MULIG!

 

Benedikte Pryneid Hansen