Sienna Miller som Robin HoodPressemelding fra Robin Hood-skattkampanjen 23. mai 2012:
EU er klar for å skattlegge skadelig spekulasjon. Hvor er Norge?

I dag gikk et flertall i Europaparlamentet inn for EU-kommisjonens forslag om å innføre skatt på finanstransaksjoner i EU innen 2014. Robin Hood-skattkampanjen er veldig glade for denne nyheten.

”Dette er en gledelig nyhet. Det er på tide at finanssektoren bidrar til samfunnet over skatteseddelen, slik som alle andre sektorer. Dette vil også gi kunne gi store inntekter til bruk for global omfordeling av goder og til å bekjempe farlige klimaendringer” sier Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge og en av talspersonene for Robin Hood-skattkampanjen.

Robin Hood-skattkampanjen, som består av 30 fagforeninger og solidaritets-, miljø- og utviklingsorganisasjoner, ønsker å skattlegge finanstransaksjoner for å få et mer rettferdig skattesystem, en mer stabil økonomi og for å generere inntekter til utvikling og klima.

EU-kommisjonens forslag om finansskatt i EU innen 2014 er progressivt, også sammenlignet med ”foregangslandet” Norge.

”Regjeringen støtter kun en global finansskatt, noe som i realiteten er en trenering av saken. EU viser nå at en gruppe land som ønsker det kan gå foran, og her bør Norge kjenne sin besøkelsestid”.

Robin i Rio
I juni avholdes Rio+20, FNs toppmøte om bærekraftig utvikling og miljø. Den Stoltenberg-ledete gruppen som på oppdrag fra FN la fram en rapport om klimafinansiering i 2010 slo fast av vi har behov for 100 milliarder dollar årlig for å bekjempe farlige klimaendringer.

”Finansskatt, også kalt innovativ finansiering, må bli en del av finansieringsplanen om verdens land skal nå sine klimamål” fortsetter Hansen, som reiser til Rio for å følge toppmøtet og sette Robin Hood-skatt på dagsorden.

I forhandlingene om sluttdokumentet fram mot konferansen er Norge et foregangsland. Nå håper kampanjen at Norge også går inn for en regional finansskatt, i påvente av større global enighet.

 

Kontaktinformasjon:
Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge og en av talspersonene for Robin Hood-skattkampanjen.
915 87 423 / benedikte@attac.no

 

NYTTIGE LENKER:

Direktivforslaget fra EU-kommisjonen:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0154&language=EN&mode=XML

Pressemelding fra skattekommisær Šemeta
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/headlines/news/2012/05/20120523_en.htm

Pressemelding fra S&Ds gruppe i EP:
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/public/detail.htm?id=137012&section=NER&category=NEWS&request_locale=EN