Har du lyst å bli kjent med Attac’ere fra hele Norden, diskutere politikk og nyte lange varme sommerkvelder på idylliske Parkudden så bli med på Attacs nordiske sommerforum 9. til 12. august.

Nordisk sommerforum i år er på idylliske Parkudden utenfor Stockholm.

Foreløpig program

Ankomst på kvelden onsdag 8. eller på torsdag morgen.

Torsdag 9. august
Tema: Den politiske situasjonen i Norden og de nordiske Attac-gruppene.

Punkt 1. 10.00 – 12.00 Situasjonen i de nordiske landene – Rapporter frA de ulike landene. Etterfulgt av diskusjoner i mindre grupper for å bli bedre kjent.

Punkt 2. 15.00- 16.00 Presentasjon av kampanjen for skatteparadisfrie kommuner (Gunilla Andersson, Petter Håndlykken)

Punkt 3. 16.00 – 17.00 Er den nordiske velferdsmodellen fortsatt relevant? Begynnelsen på en diskusjon om strategi og taktik.(Introdusjon av Idar Helle fra Attac Norge.)

Fredag 10. august
Tema – situasjonen i Europa

Punkt 4. 10.00-11.00 Den økonomiske, politiske, demokratiske och sosiale situasjonen i Europa. (Introduksjon av Håkan Sundberg fra Attac Sverige m.fl.)

Punkt 5. 11.00-12.00 Ett europeisk case-studie – Spanien (Introduksjon av Cristina Asensi – Attac Spania)

Punkt 6. 15.00-17.00 Strategi og taktik i Europa. Kampen mot nedskjæringsprogrammene. Hvilken rolle kan fagforeningene spille? 15M, Occupy, globaliseringsbevegelsen, Attac etc. Norden og Europa: Er vi europere eller ikke? (Moderator Benedikte Pryneid Hansen fra Attac Norge)

Lørdag 11. august
Tema – politisk kampanjearbeid

Punkt 7. 10.00-10.30 Media og desinformasjonskampanjer, med Hellas som eksempel (Introduksjon av Jens Cavallin, Attac Sverige)

Punkt 8. 10.30-11.00 Vårt språk – arbeider vi bevisst med ord og fraser? Konsenterer vi oss for mye om fakta og for lite på grunnleggende vurdering og følelser? (Introduksjon av Håkan Sundberg, Attac Sverige)

Punkt 9. 11-00-12.00 Lobbyarbeid, nettverk, alliansebygging – våre erfaringer fra ulike land og situasjoner.

Punkt 10. 15.00-16.00 Bankaksjoner – workshop. Erfaringer fra kreativt kampanjearbeid i Malmö og framtidsvisjoner. (Introduksjon av August Nilsson, Attac Sverige)

Punkt 11. 16.00-17.00 Kampanjer: hva skjer høsten 2012? (Med Benedikte Pryneid Hansen, Cristina Asensi, Eeva Talvikallio)

Søndag 12. august
Tema: Sammenfattning

Punkt 12. 10.00-12.00 På tide å summere opp felles standpunkt, forslag og ideer.

– – –

Utover dette programmet vil det være mye tid for arbeidsgrupper og uformelle samtaler på morgnene, mellom 12 og 15 og på kveldene, i tillegg til de sosiale aktivitene.

På de større møtene og samlingene vil arbeidsspråket være engelsk, men det kan ordnes med oversettelse der det er nødvendig. I mindre grupper så bestemmer man selv arbeidsspråk.

Praktisk informasjon

Å delta koster 510 NOK, og det dekker opphold og mat i 4 dager. Betal til Attac Norges konto 900.105.91154 med meldingen «Nordisk Sommerforum». Leirstedet har sengeplass til overnatting for ca 30 personer innendørs, de resterende overnatter i telt på området. Ta gjerne med telt. Tilberedning av mat skjer ved dugnad på kjøkkenet.
Pass av barn kan organiseres, meld fra på forhånd.

Du kan ankomme om kvelden onsdag 8. august eller om morgenen torsdag 9. avhengig
av hva som passer deg best.  Avslutning til lunsj søndag 12. august.

For å komme til Stockholm fra Oslo anbefaler vi toget, der SJ-billettene fortsatt er svært billige: http://www.sj.se/.  Det går busser til leirstedet flere ganger om dagen fra Stockholm via Norrtälje  http://reseplanerare.sl.se/bin/query.exe/sn.

Facebook-event

Påmelding

Registrer deg her for å melde deg på!

Spørsmål: sommer@attac.no