I Rio de Janeiro pågår det i disse dager to parallelle arrangmenter – et dominert av folk, og et dominert av multinasjonale selskaper. Ministrene  våre deltar på det siste.

Allerede på vei ut til Rio Centro hvor forhandlingene pågår nå, og hvor selve toppmøtet starter 20. juni blir det tydelig hvordan private interesser dominerer FNs toppmøte om klima og miljø. Det er fint med gratis og komfortabel buss ut til Rio Centro, turen tar nesten to timer. Det som ikke er like hyggelig er TV-skjermer i hele bussen som viser reklamer for hovedsponsorene de to timene turen tar.

To av hovedsponsornene til Rio+20-toppmoetet er det brasilianske oljeselskapet Petrobras, og det er den brasilianske, og etter hvert internasjonale, gruvegiganten Vale. Begge selskapene har møtt massiv kritikk for klimautslipp, naturødeleggelser og for å bryte menneskerettigheter og rettighetene til lokalbefolkning og urfolk i sine prosjekter. Vale er kanskje mest kjent for det omstridte prosjektet Belo Monte (der også Oljefondet er inne med investeringer). Tidligere i år ble Vale stemt fram som publikumsfavoritten til prisen The Public Eye People’s Award for verdens verste selskap i 2012. Her er noe av begrunnelsen:

Vale is the second-largest corporation in Brazil, the second-largest mining corporation worldwide, operating in nearly 40 countries, and the largest global producer of iron ore. The corporation’s 70-year history is tarnished by repeated human rights abuses, inhumane working conditions, pillaging of the public heritage and the ruthless exploitation of nature.

Over 300 organisasjoner fra hele verden har signert et opprop mot at FN tas over av private selskaper og deres interesser. Der har ogsaa Attac Norge og det det europeiske Attac-nettverket signert. Her kan du lese sivilsamfunnserklæringa og skrive under på brev til FNs generalsekretær Ban Ki-Moon.

FOLKETS ALTERNATIVE TOPPMOETE

15. juni startet People’s Summit, folkets alternative toppmøte. En bred koalisjon av brasilianske organisasjoner står bak organiseringa, og organisasjoner fra hele verden bruker dette møtestedet til å diskutere alternative veier ut av krisa, alternativer som setter mennesker og miljø foran private interesser.

Alle deltakerne på People’s Summit har det til felles at de tar avstand fra selskapenes innflytelse FN-toppmøtet, og spesielt bakteppet for «grønn økonomi»-agendaen. Årets toppmøte avholdes samtidig som verden står overfor en multippel og systemisk krise ulikt noe vi har sett på generasjoner. Systemendring er nødvendig, og da kan vi ikke overlate også miljøproblemene til markedet, slik vi har gjort med den finansielle og økonomiske krisa. Med kollapsen i finansmarkedene, og en sprukket boligboble, ser vi at private finansinstitusjoner, banker og hedgefond nå er på utkikk etter nye investerings- og spekulasjonsobjekter, og FN har lansert løsninga.

Et forslag i utkastet slutterklæring for møtet er en prissettingsmekanisme for naturens livgivende tjenester. Tanken bak er at naturens tjenester, som opptak av CO2, vanndrenering og biodiversitet, skal kvantifiseres og settes en pris på i kroner og øre. Kun slik vil vi, innenfor det kapitalistiske systemet, skjønne hvor verdifull naturen er, og dermed ta vare på den.

Hvis man ser tilbake til skiftet mellom 70- og 80-tallet, og sammenlikner situasjonen da og nå, er det mange likheter. Finansmarkedene i krise med behov for nye spekulasjonsobjekter og forslag til utvidelse av markedene på ordet. Da var det offentlige tjenester som helse og utdanning, nå er det naturen som skal maredsrettes. Attac TV har laget en kort video for å forklare hvordan finansialiseringen av naturen nå foregår:

Financialization of Nature from ATTAC.TV on Vimeo.

 

Mens det forhandles om detaljer og ord på Rio Centro, på selskapenes og private interessers premisser, står vår felles fremtid på spill. Uansett om teksten sier noe om «recognising» det ene eller «confirming» det andre, legges det opp til at storselskapene skal vinne 22. juni. På Folkets toppmøte samles vi og diskuterer alternative veier ut av krisa, veier som tar hensyn til mennesker og miljø. Diskusjonene og kampen fortsetter også etter toppmøtet.

 

Her er noen flere nyttige lenker:
– «Green economy or greedy economy»: http://www.wdm.org.uk/greeneconomy

– «No Green Economy»: http://nogreeneconomy.org/en/

– http://rio20.net/en/

 

Benedikte Pryneid Hansen