Benedikte Pryneid Hansen er i Rio og følger FNs miljøtoppmøte for Robin Hood-skatt-kampanjen.

Forslaget til slutterklæring fra FNs toppmøte om utvikling og miljø i Rio de Janeiro bekrefter at innovative finansieringskilder for klima og utvikling må på plass, og åpner dermed for finansskatt. I EU går Frankrike og Tyskland denne uka i tet for et utvidet samarbeid for å få på plass finansskatt i EU.

I dag hadde Robin Hood-aktivister fra hele verden en markering for finansskatt utafor en av de største bankene i Brasil.

– Finanssektoren må betale for den krisa de har skapt og da må de som alle andre bidra til samfunnet over skatteseddelen, sier Benedikte Pryneid Hansen, som er i Rio for den norske Robin Hood-skattkampanjen.

Hun deltok på markeringa i dag sammen med representanter for fagbevegelse, utviklings- og miljøorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner fra alle verdens kontinent, alle ikledd godt synlige grønne Robin Hood-hatter.

– For å nå de målene vi setter oss her i Rio må finansieringen på plass, og skatt på finanstransaksjoner kan gi viktige inntekter til klima- og utviklingstiltak, sier Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, som også er en del av Robin Hood-skattkampanjen.

Den internasjonale kampanjen for finansskatt vokser stadig. Markeringa i dag var også en lansering av den brasilianske Robin Hood-skattkampanjen. Og i USA ble kampanjen lansert i dag med aksjoner i 16 byer over hele landet.

– Skatt på finanstransaksjoner må være verdens mest populære skatt. Den støttes av tusenvis av organisasjoner og millioner av mennesker over hele verden, og vi vet at skatten har stor støtte i befolkninga også i Norge, sier Pryneid Hansen i Robin Hood-kampanjen.

EUs finansministre møtes denne uka, og det ligger an til at flere EU-land nå går sammen om et utvidet samarbeid for å få på plass finansskatten.

– Saken har virkelig vind i seilene denne uka. Nå må også våre ministre her i Rio være tydelige i sin støtte til finansskatt, og vi ber Jens Stoltenberg nevne det eksplisitt i sin hovedtale her på toppmøtet. Videre ber vi Norge nå samarbeide tett med de EU-landene som nå går foran i innføringa av finansskatt. Det er ingenting å vente på! avslutter Pryneid Hansen.