Sigbjørn Johnsen mottok 20.juni underskriftene som Changemaker og KN hadde samlet inn, og lovet i samme slengen å innføre land-for-land-rapportering i 2014. (Foto: Tor Martin Bærum / Finansdepartmentet)

20. juni annonserte finansminister Sigbjørn Johnsen at Norge vil innføre land-for-land-rapportering (LLR) i Norge innen 1. januar 2014. Dette er et stort steg i kampen mot skatteparadis, og en seier for Attac og resten av skatterettferdsbevegelsen. Land-for-land-standarden ble for første gang utviklet av Tax Justice Network i 2003, og Attac løftet det fram i den norske offentligheten gjennom vår kampanje i 2006.

Land-for-land-rapportering innebærer at selskaper må rapportere om utbetalinger de gjør til myndighetene i de enkelte land hvor de driver sin virksomhet.

Kravet fra flere organisasjoner er at LLR må utvides slik at det også blir mulig å se overskudd og skatt i hvert enkelt land. Dette er viktig for å vite om selskaper kunstig flytter overskudd til skatteparadis og lavskattland. Slik overskuddsflytting er den største årsaken til kapitalflukt fra fattige land, og utvidet LLR vil være et viktig skritt på veien for å sikre at internasjonale selskaper betaler riktig skatt i landene de opererer.

Johnsen har tidligere uttalt at det kan være aktuelt for Norge å utvide LLR. Nå følger Johnsen opp med å si at «Norske myndigheter vil nå arbeide overfor EU for at det utvikles et så godt og robust LLR-regelverk som mulig i EU».


De to siste årene har Changemaker og Kirkens Nødhjelp samlet inn underskrifter til støtte for LLR, og overleverte 38500 underskrifter til Finansministeren. De har laget en fanklubb for «Siggy», og den fremmøtte fanskaren håper at Siggy ikke skuffer dem. Siggy Johnsen brukte anledningen til å gi Markus Nilsen, lederen for Changemaker, en stor klem, og annonserte samtidig lovnaden om 1.1.2014.

Les også hva Tax Justice Networks skriver og pressemeldingen fra Finansdepartementet.