Francois Hollande følger opp Sarkozys løfte om en fransk finansskatt, og har i samme slengen doblet skattesatsen. (Foto: Jean-Marc Ayrault, CC-BY-2.0 via Wikimedia Commons)

Frankrike innførte fra 1.august en skatt på finanstransaksjoner, slik tidligere president Nicholas Sarkozy lovte at han ville gjøre tidligere i år. Hans etterfølger, Francois Hollande, har fulgt opp med å doble skattetaksten fra 0,1% til 0,2%. Skatten vil omfatte alle transaksjoner med aksjer i franske selskaper med markedsverdi over 1 milliard euro.

Hollande har tidligere sagt at en del av pengene skal gå til et fond for å bekjempe AIDS, men den franske Robin Hood-skatt-kampanjen, der Attac Frankrike er med, tar innføringen kun som en delseier. De presser nå på for at pengene fra finansskatten skal bli øremerket til tiltak for utvikling og miljø.

Samtidig så er dette en viktig delseier. Den viser at det er mulig å gå foran, og vi kan nå bare håpe at andre land følger etter. Når kommer Norge på banen?