Attac gleder seg over at AUF nå aktivt fronter en finansskatt i Norge, tilsvarende den franske.

Eskil Pedersen og AUF går inn for finansskatt. (Foto: AUF)

– Jeg mener Frankrikes avgiftssatser er et minimum. For vår del kan det gjerne være mer progressivt. Jeg mener regjeringen må utrede en modell i tråd med Frankrikes, men som sikrer oss mest mulig mot smutthull, sier AUF-leder Eskil Pedersen til Dagens Næringsliv.

– Det er offensivt og modig av President Hollande å gå foran. Nå må ikke Jens og Sigbjørn la dem stå alene, men følge etter. Det er en klassisk sosialdemokratisk skatt som treffer de som har mest, sier han.

Vi oppfordrer Eskil Pedersen til å rette opp i partikollega Roger Schjervas misforståelser omkring finanstransaksjonskatt. I DN sier statssekretæren:

– En ensidig, nasjonal effektiv skatt på alle finanstransaksjone ville ikke hatt den virkning vi ønsker, for spekulasjonen ville bare bli flyttet til andre steder, og vi ville fått lite inntekter fra den.

Dette baserer seg på en misforståelse basert på den mislykkede svenske finansskatten på 90-tallet. Grunnen til at denne skatten ikke fungerte var at den heller enn å skattlegge svenske innbyggere eller eiendeler, så skattla de finanstransaksjoner i Sverige. Det førte ikke overraskende til at transaksjonene ble flyttet ut av landet. Der den svenske skatten var en nasjonal skatt på internasjonal kapital, så er den franske finansskatten, og vårt forslag om en finansskatt i Norge, en skatt på nasjonalt registrerte selskapers internasjonale transaksjoner.