– Norge er først i verden til å gjennomføre en gjeldsrevisjon etter FNs retningslinjer for ansvarlig långivning. Med dette går Norge i spissen for å sette en gullstandard på gjeldsområdet, sier utviklingsminister Heikki Holmås i en pressemelding.

Heikki Holmås møtte Attac og gjeldsbevegelsen med kake i morges

Fellesrådet for Afrika, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, Slett U-landsgjelda og Attac var invitert til møte om gjeldsrevisjon, og fikk servert kake og gode nyheter. Slett U-landsgjelda har drevet kampanje i år for en gjennomgang av norske utenlandslån for å se hva som er såkalt illegitim gjeld, men ble likevel overrasket over gladnyheten de fikk fra utviklingsministeren.

– Norge skal fortsatt være en ansvarlig långiver. Målet er at dette arbeidet kan påvirke andre kreditorer slik at de setter i gang lignende gjennomganger og dermed blir bedre långivere, sier Holmås. Eksempler på hva som kan inngå i begrepet «ansvarlig långivning» er å la låntakers prioriteringer også gjelde, ikke bare hevde sine eksportinteresser og vurdere fattige lands mulighet til å betale ned gjelden. Åpenhet er også viktig. Ansvarlig långivning og gjeldsrevisjon har vært på den internasjonale dagsorden i flere tiår. Likevel har det så langt ikke vært gjort en gjeldsrevisjon i et kreditorland. En norsk gjeldsrevisjon vil sette søkelyset på ansvarlighet internasjonalt, sier Holmås.

Se på all gjeld

Attac hilser gjeldsrevisjonen velkommen sammen med resten av gjeldsbevegelsen. Samtidig setter det den pågående gjeldskrisa i Europa i perspektiv.

– Gjeld skaper kriser. Det har vi sett altfor mange eksempler på, som Argentina i 2001 og Hellas i dag. Initativet for at også långiver skal ta ansvar er derfor svært gledelig, men dette burde ikke bare gjelde utviklingsland. Forskjellene mellom u-land og i-land blir stadig mindre, så det er ingen grunn til at ansvarlig långivning ikke også skal gjelde i Europa, sier leder Benedikte Pryneid Hansen.

– Gjeldskrisa i Europa er en sosial katastrofe gjennom de beinharde innstrammingstiltakene som blir påtvunget land etter land. Dette er parallelt med tilsvarende innstrammingstiltak som ble påtvunget utviklingsland i 80- og 90-åra, og som man i ettertid har innrømmet at var feilslåtte. Likevel er aktørene igjen tildels de samme, med IMF i spissen. Norge er, gjennom investeringer i EUs krisefond og utlån til IMF, ansvarlige for den sosiale nøden som den såkalte «troikaen» påtvinger europeiske land. Attac mener standarden for ansvarlige utlån også må gjelde her.

– Heikki  Holmås sier han håper dette vedtaket inspirerer hans kolleger i andre land, vi håper det også inspirerer hans regjeringskolleger til å se på våre utlån til Euopa, kommenterer hun.

 

Attac har i mange år aktivt jobbet for å slette illegitim U-landsgjeld sammen med resten av gjeldsbevegelsen. Gjeldsrevisjonen er langt steg på veien fram mot dette. Her fra en aksjon i 2006.