Leserinnlegg i Dagens Næringsliv 28/8 fra Ronny Kjelsberg, høyskolelektor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag og styremedlem i NTNU/HiST Attac

Dagens Næringsliv påstår i sin leder 25/8 at streiken som nå pågår i private sykehjem er “en politisk streik mot private løsninger”. Det er ikke overraskende at DN skriver slikt på lederplass, men det er overraskende hvor svakt man begrunner det.

NHO uttaler seg stadig vekk positivt om konkurranse, men all den tid det de ansatte krever i forhandlingene er like betingelser som i offentlig sektor, begynner det å bli åpenbart at NHO ikke er spesielt interessert i konkurranse på like vilkår. NHO har åpenbart skjønt at de ikke klarer å drive mer effektivt enn det offentlige, og at de dermed må presse de ansattes betingelser for å skvise ut en profitt til eierne av de private sykehjemmene.

Vi har tidligere sett mange nok eksempler på hva slik praksis har ført til, bl.a. i Adecco-skandalen, til at norske kommuner burde ha lagt fra seg ideen om å yte offentlige tjenester på denne måten.

Ekstra ille blir det selvsagt når vi vet at de store helseaktørene har kontorer på skatteparadis som Jersey (Attendo Care), og ikke betaler en krone i skatt til Norge.

Å gi offentlige kontrakter til selskaper som opererer i skatteparadis er et selvmål for kommuner som selv er avhengige nettopp av skatteinntekter. Det er også rart dersom DN (eller NHO for den del) forsvarer slik praksis. Når noen vrir seg unna skatt, betyr det mer i skatteutgifter for de som driver redelig og holder seg unna Jersey, Cayman Islands, Bermuda, Liechtenstein og andre av verdens nærmere 80 skatteparadis.

Kortversjon på trykk i Dagens Næringsliv 28/8 2012.