På lederplass støtter Nationen kampanjen for skatteparadisfrie soner: «Kampanjen fører til økt bevissthet om hvordan fellesskapets penger forvaltes. Søkelyset rettes også mot velferdskonserners forhold til skatteparadiser, et tema som hittil har fått liten oppmerksomhet i Norge. Private konserner som driver sykehjem, lever på fellesskapets pengekasse, unngår skatt ved hjelp av kreativ bokføring og sluser overskuddet til skatteparadiser.«

Martin Giset