Alpinist mot skatteparadis

Flere støtter opp under kampen mot skatteparadis nedenfra. Lillehammer kommunestyre vedtok i går at de » tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser skatteparadis kan ha.»

Vedtaket kom som en resultat fra en interpellasjon fra MDG, Rødt og SV til støtte for at
Lillehammer skal bli en skatteparadisfri sone. Ordføreren stilte et alternativt forslag, men delte «interpellantenes engasjement og fokus på skadelige og urettferdige konsekvenser som skatteparadis kan ha.» Ordførerens motforslag vant med 46 mot 1 stemme. Det var altså stor enighet i salen om at Lillehammer skal fortsette sitt etiske engasjement de allerede har vist gjennom å ville jobbe for å bli fair-trade kommune ved å ta avstand fra skatteparadis.

I vedtaket fra Lillehammer kommunestyre heter det:

  1.  Kommunestyret tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser skatteparadis kan ha.
  2. Kommunestyret ber administrasjonen fortsatt ivareta en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard som beskrevet i Lov om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne.
  3. Kommunestyret vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-til-landrapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.»

Hele protokollen fra kommunestyremøtet ligger her (PDF)
MDGs interpellasjon

Attac vil gratulere Lillehammer kommune med vedtaket, og håper kommunestyret vil gå videre når det etiske regelverket skal behandles.

Martin Giset