Gruppeleder for SV i Troms Fylkesting, Ellen Øseth, holdt en interpellasjon om skatteparadisfrie soner i dag, men FrP, AP, H og KrF stemte mot at forslaget skulle realitetsbehandles.

Forslaget var bygget på det Lillehammer kommune vedtok tidligere denne uken:

1. Fylkestinget tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser skatteparadis kan ha.

2. Fylkestinget ber Fylkesrådet fortsatt ivareta en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard som beskrevet i Lov om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne.

3. Fylkestinget vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-til-landrapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.