Elleve EU-land ble i dag enige om å få på plass en finanstransaksjonsskatt. Den norske regjeringen leverte denne uka et tannløst budsjettforslag som nok en gang utsetter å skattlegge finanssektoren.

Bilde: EUs Ministerråd

– Når elleve av våre naboland nå viser slik tydelig politisk vilje til å innføre skatt på finanstransaksjoner må Norge også vise vilje til handling. Vi krever at regjeringa går ut og flagger standpunkt overfor vedtaket fra EU-landene, sier Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge.

Mens Finansdepartementet nok en gang har utsatt å innføre det de kaller en bankskatt har EU bestemt seg for å rykke den skadelige spekulasjonen opp ved roten. Mens en bankskatt kun vil skattlegge overskudd og bonuser i finanssektoren, er finanstransaksjonsskatt ansett som et sentralt virkemiddel for å få redusert mengden skadelig spekulasjon.

På finansministermøtet tirsdag 9. oktober bestemte Estland, Italia, Spania, Slovakia, Østerrike, Belgia, Portugal, Slovenia og Hellas, med Frankrike og Tyskland i spissen, at de skal innføre finansskatt.

Mens Tyskland og Frankrike gjorde seg klare til finansministermøtet i EU publiserte Finansdepartementets følgene melding på sine nettsider: ”En helhetlig aktivitetsskatt vil være en nyskaping i internasjonal sammenheng, og utformingen reiser en rekke kompliserte spørsmål som må vurderes grundig”.

På tross av klare råd fra Finanskriseutvalget ser det ut til det ikke er politisk vilje i regjeringen til å stoppe skadelig spekulasjon. Det er ingen grunn til at en sektor i samfunnet skal slippe unna å bidra til fellesskapet gjennom skatteseddelen, uttaler Benedikte Pryneid Hansen.

Både i Norge og internasjonalt har en rekke fagforeninger og solidaritets-, miljø- og utviklingsorganisasjoner gått sammen om å kreve en skattlegging av finanstransaksjoner for å få et mer rettferdig skattesystem og en mer stabil økonomi. Nå må Norge komme på banen!