Pressemelding fra Attac:
Europas sosiale bevegelser protesterer mot tildelingen av fredspris til EU

Årets tildeling av Nobels fredspris vekker harme blant søreuropeerne som demonstrerer mot sine tapte demokratiske rettigheter grunnet EUs finanspakt. Her er det lite fred og forsonelighet fra EUs side som møter de mange millioner nye arbeidsledige, de som har fått kuttet sine lønninger og pensjoner og den tapte generasjonen av unge som nå møter meget vanskelige fremtidsutsikter.

Luís Bernardo i Attac Portugal reagerer på prisen med vantro. ”Selv om Portugal har hatt flere fordeler av et EU-medlemskap er situasjonen i dag at EU-kommisjonen, som en del av Troikaen, påtvinger ekstreme innstrammingstiltak i flere medlemsland. Vi anser EU som en viktig institusjon, men i dag er de en pådriver for nyliberal politikk som presser folk ut i arbeidsledighet og fattigdom. Nobelkomiteen er i utakt med situasjonen i EU i utdelingen av årets fredspris.”

Ungdom, arbeidere og pensjonister i flere av EUs medlemsland møter beinharde nedskjæringskrav, og de demokratiske institusjonene blir fratatt rettigheten til å selv bestemme over egen budsjettpolitikk.

Demonstrasjoner mot EUs feilslåtte krisepolitikk blir møtt med politivold og innskrenking av demokratiske rettigheter. I Spania varsles lover som fratar demonstranter muligheten til fredelig motstand ved å økonomisk ansvarliggjøre initiativtakere til markering. I Portugal brukes unntakstilstandslovgivning som begrunnelse til å presse gjennom udemokratiske reformer og slå ned på demonstrasjoner.

I morgen, 13. oktober er det varslet store demonstrasjoner mot EUs krisepolitikk i flere byer rundt i Europa.

 

Kontaktinformasjon:

Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
915 87 423 / benedikte(at)attac.no

Luís Bernardo, talsperson, Attac Portugal
+351962626437 /luispaisbernardo(at)gmail.com

Fredelige demonstrasjoner mot EUs pålage innstrammingspolitikk i Spania (15.mai 2011) Foto: Olmo Calvo CC-BY-SA. Kilde

 

Slik møtes de fredelige protestene mot EUs politikk. Foto: Olmo Calvo CC-BY-SA. Kilde