Attac Norge og Attac Sverige aksjonerte fredag 2. november: Bankene må ta sin del av ansvaret for finanskrisa! Vi mener at mange av bankene ikke har rene hender, og oppfordrer folk til å tenke igjennom hvor de plasserer sparepengene sine – veit du hva banken din gjør?

Aksjonen i Oslo var en del av Globaliseringskonferansen, og banken som symbolsk ble vasket denne fredag var DnB i Grensen, Oslo.


Video fra aksjonen. Kan også sees her.

Hvorfor bankvaskeaksjon?

1. Banker er viktige aktører i skatteparadis.
Gjennom å benytte seg av kontorer i skatteparadis bidrar bankene til å opprettholde strukturer vi vet er svært skadelige for oss og for utviklingsland. Skatteparadisene spiller en viktig rolle for skatteunndragelse, og gjør det lettere å skjule skitne penger fra narkotika, våpen, korrupsjon og menneskehandel. Bankene er sentrale i denne virksomheten. Selv om akkurat din bank befinner seg trygt borte i gata, har kanskje moderkonsernet kontorer på Cayman og i Luxembourg. Det er med på å opprettholde et system Norge erklærte krig mot så tidlig som 2006. DNB og Nordea er for eksempel begge registrert i skatteparadis.

2. Noen banker tilbyr skadelige investeringer
FN og FAO er noen av organisasjonene som har koblet økte investeringer i matvarer til de store hoppene i matvareprisene siden 2007. Det omsettes mellom 20 og 30 ganger så mye finansielle produkter med basis i matvarer, som det omsettes mat. Samtidig tilbyr mange banker også slike investeringer til privatkunder. Sparebank1 og Gjensidige Sparebank Nor tilbyr fondsløsninger hvor mat inngår.

3. Mange banker tenker kun på egen profitt, ikke på sine kunder
Etter finanskrisen i 2007 kom det fram at mange småsparere var blitt lurt ut på aksjemarkedet av bankenes flinke selgere. I følge Forbrukerrådets undersøkelse sommeren 2012 pågår dette fortsatt. Anbefaler din bank deg å investere i kompliserte spareprodukter, og hvem tror du i så fall tjener på det?

Finanskrisa viste oss hvor ille det kan gå med en uregulert finansnæring som ingen holder øye med. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Hva har dere imot DNB?
– Vi har ikke noe spesielt imot DNB. Men som den største banken i det norske markedet og som delvis statseid er det naturlig at vi tar disse problemstillingene opp med DnB og DnBs kunder.
– Vi vet også at DNB er aktive i skatteparadis, noe Brennpunkt tidligere har satt fokus på.

Er Attac mutters alene om å mene noe om dette?
– Lignende kampanjer har pågått lenge i for eksempel Sverige, Danmark og Storbritannia.
– Forbrukerrådet har sett seg nødt til å tilby en guide for å sammenligne banktjenester. Vi ønsker å gjøre det samme med en etisk og politisk dimensjon.
– Banknæringa har stått i sentrum i den politiske diskusjonen helt siden 2007.

Er dere ute etter bråk?
– Vi er fredelige aktivister som ønsker å komme i kontakt med folk om bankrelaterte spørsmål.
– Vi har også begynt et utredningsprosjekt, hvor vi ser nærmere på koblingen mellom de største bankene i Norge og skatteparadis.