Kongsberg kommunevåpenKongsberg kommune har gjort vedtak på vei til å bli skatteparadisfri kommune. Initativet kommer fra SV-representant og leder for Buskerud Attac, Gernot Ernst.

Vedtaket ble gjort mot en stemme.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
1. Kongsberg kommunestyret tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser skatteparadis kan ha.

2. Kongsberg kommune vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-til-landrapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.

3 Kongsberg Kommune skal utrede videre hvor vidt en kan ekskludere skatteparadistilknyttede selskaper i anbud og avtaler.

Vedtaket ble gjort etter en interpellasjonen fra SV og et svar fra ordføreren med litt endrede forslag.

Les hele interpellasjonen fra SV, ordførens svar og det endelige vedtaket i protokollen fra kommunstyremøtet (utdrag).